Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 387/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 387/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 387/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỔ CHỨC CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hướng dẫn về lĩnh vực hợp tác quốc tế; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành;

2. Trình Tổng cục trưởng việc đàm phán, ký, gia nhập các Điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế về du lịch, các tổ chức kinh tế quốc tế. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế; lập kế hoạch triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Điều ước quốc tế;

3. Làm đầu mối giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động hợp tác quốc tế tại cơ quan Tổng cục Du lịch, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch;

4.Tổng hợp, báo cáo tình hình về hợp tác quốc tế trong ngành Du lịch. Tìm hiểu, thu thập và cung cấp cho Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị liên quan những thông tin về tình hình hoạt động du lịch quốc tế; cung cấp cho các đoàn công tác của Tổng cục Du lịch những nội dung liên quan để làm việc, tiếp xúc với các đoàn quốc tế hoặc đi công tác ở nước ngoài;

5. Tham gia công tác thông tin đối ngoại. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Ngành cung cấp số liệu, tài liệu hoạt động của Ngành cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc báo cáo định kỳ cho tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

6.Quản lý, tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch;

7.Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch mở rộng quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở ngoài nước và tổ chức nước ngoài có quan hệ công tác với Tổng cục Du lịch;

8.Lập kế hoạch cho các đoàn của Tổng cục Du lịch đi công tác ở nước ngoài và đón đoàn các nước, các tổ chức quốc tế đến làm việc với Tổng cục Du lịch;

9. Tổ chức và hướng dẫn công tác lễ tân đón khách nước ngoài đến làm việc với Tổng cục Du lịch theo quy định của Nhà nước. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục về nghiệp vụ lễ tân;

10. Chủ trì tổ chức các buổi họp báo quốc tế, chuẩn bị nội dung làm việc của Lãnh đạo Tổng cục với các đối tác và báo chí nước ngoài. Trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

11.Tổ chức phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế cho các công chức, viên chức làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế về du lịch của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch;

12. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch;

13. Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc biên chế của Vụ và quản lý tài sản được giao;

14.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức của Vụ và trách nhiệm của Vụ trưởng

1.Vụ Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức thực thi nhiệm vụ.

Vụ trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Vụ trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Phó Vụ trưởng là người giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Vụ.

2.Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức trên cơ sở biên chế được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 123/QĐ-TCDL, ngày 04/5/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                    

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 387/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0