Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 06/03/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 38-HĐBT NGÀY 6-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã, thị trấn của các huyện Di Linh, Đa Huoai, Lạc Dương, Đức Trọng thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Huyện Di Linh:

a) Chia xã Gia Hiệp thành 2 xã lấy tên là xã Gia Hiệp và xã Tam Bố:

- Xã Gia Hiệp có các thôn I, II, III, Gia Lành, Phú Hiệp. Địa giới của xã Gia Hiệp ở phía đông giáp xã Tam Bố; phía tây giáp xã Đinh Lạc; phía nam giáp xã Bảo Lộc, Bảo Thuận cùng tỉnh; phía bắc giáp huyện Đức Trọng.

- Xã Tam Bố có các thôn IV, V, Hiệp Thành. Địa giới của xã Tam Bố ở phía đông giáp xã Ninh Gia; phía tây giáp xã Gia Hiệp; phía nam giáp đất Lâm Đồng; phía bắc giáp huyện Đức Trọng.

b) Chia xã Sơn Điền thành 2 xã lấy tên là xã Sơn Điền và xã Gia Bắc:

- Xã Sơn Điền có các thôn Sọ La, Con Sỏ, Hà Giang, Đa Cơn, K Sắc, K Gông, Sè Ba. Địa giới của xã Sơn Điền ở phía đông giáp xã Gia Bắc; phía tây giáp xã Hoà Bắc; phía nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía bắc giáp Gung Re.

- Xã Gia Bắc có các thôn Đà Hòng, Lao Sẻ, Lang Băng, Bỉ Nởn, Pe Cao, Băng Gia, Bê Lã, Gia Bắc. Địa giới của xã Gia Bắc ở phía đông giáp xã Bảo Thuận; phía tây giáp xã Sơn Điền; phía nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía bắc giáp xã Gung Re.

c) Chia xã Đinh Trang Hoà thành 2 xã lấy tên là xã Đinh Trang Hoà và xã Hoà Trung:

- Xã Đinh Trang Hoà có các thôn I, II, III, IV, V, Ninh Hoà, Tô Kinh. Địa giới của xã Đinh Trang Hoà ở phía đông giáp xã Liên Đầm; phía tây giáp xã Bảo Lộc; phía nam giáp xã Hoà Trung; phía bắc giáp xã Tân Thượng.

- Xã Hoà Trung có các thôn I, II, III, IV, V. Địa giới của xã Hoà Trung ở phía đông giáp xã Liên Đầm; phía tây giáp xã Đinh Trang Hoà; phía nam giáp xã Hoà Bắc, phía bắc giáp xã Đinh Trang Hoà.

2. Huyện Đa Huoai:

a) Chia xã Đạ Kệ thành 2 xã lấy tên là xã Đạ Kệ, xã Triệu Hải:

- Địa giới của xã Đạ Kệ ở phía đông giáp xã Đạ Oai; phía tây giáp thị trấn Đạ Tển; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía bắc giáp xã Triệu Hải.

- Địa giới của xã Triệu Hải ở phía đông giáp xã Đạ Oai; phía tây giáp xã Hà Đông; phía nam giáp xã Đạ Kộ, phía bắc giáp xã Lộc Tân.

b) Chia xã Đạ Tển thành 2 xã, lấy tên là xã An Nhơn, xã Hà Đông:

- Địa giới xã An Nhơn ở phía đông giáp xã Hà Đông; phía tây giáp xã Đạ Lây; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía bắc giáp huyện Bảo Lộc.

- Địa giới của xã Hà Đông ở phía đông giáp xã Đạ Kộ; phía tây giáp xã An Nhơn; phía nam giáp thị trấn Đạ Tển; phía bắc giáp huyện Bảo Lộc.

c) Chia xã Đồng Nai thành 4 xã lấy tên là xã Quảng Ngãi, xã Phù Mỹ, xã Đồng Nai, xã Phước Cát:

- Địa giới của xã Quảng Ngãi ở phía đông giáp xã An Nhơn; phía tây giáp xã Phù Mỹ; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía bắc giáp tỉnh Sông Bé.

- Địa giới của xã Phù Mỹ ở phía đông giáp xã Quảng Ngãi; phía tây giáp xã Đồng Nai; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía bắc giáp tỉnh Sông Bé.

- Địa giới của xã Đồng Nai ở phía đông giáp xã Phù Mỹ; phía tây giáp xã Phước Cát; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía bắc giáp tỉnh Sông Bé.

- Địa giới của xã Phước Cát ở phía đông giáp xã Đồng Nai; phía tây giáp tỉnh Sông Bé; phía nam giáp tỉnh Sông Bé; phía bắc giáp xã Đồng Nai.

3. Huyện Lạc Dương:

Chia xã Kil Pla Gnol thành 2 xã lấy tên là xã Đạ Chais, xã Đa Sar.

- Địa giới của xã Đạ Chais ở phía đông giáp tỉnh Phú Khánh; phía tây giáp xã Đà Long; phía nam giáp xã Đạ Sar; phía bắc giáp tỉnh Đắc Lắc.

- Địa giới của xã Đạ Sar ở phía đông giáp huyện Sơn Dương; phía tây giáp xã Lát; phía nam giáp thành phố Đà Lạt; phía bắc giáp xã Đạ Chais.

4. Huyện Đức Trọng:

Giải thể xã Tùng Nghĩa để thành lập thị trấn Liên Nghĩa. Thị trấn Liên Nghĩa gồm toàn bộ xã Tùng Nghĩa cũ, toàn bộ thôn Liên Hiệp và xóm I của thôn Tân Hiệp xã Liên Hiệp.

Địa giới của thị trấn Liên Nghĩa ở phía đông giáp xã Tu Tra thuộc huyện Sơn Dương; phía tây giáp xã Tân Hội; phía nam giáp xã Phú Hội; phía bắc giáp xã Liên Hiệp và xã Hiệp Thành.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38-HĐBT ngày 06/03/1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.412

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.247.184