Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 372-NV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Ung Văn Khiêm
Ngày ban hành: 23/07/1968 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

SỐ: 372-NV

Hà Nội, ngày 23  tháng 07  năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI VÀ THỐNG NHẤT TÊN GỌI CỦA CÁC HÒN, ĐẢO, CỒN, ĐỈNH, NÚI, CỬA, BẾN, VỊNH, VŨNG, LUỒNG, LẠCH, SÔNG, CÁI, MŨI, GHỀNH, BÃI, CHƯƠNG…CỦA MIỀN BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ vào nghị định số 130-CP ngày 29- 9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ vào quyết định số 76-CP ngày 21-4-1966 của Hội đồng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa và Ủy ban Khoa học xã hội Việt-nam xem xét và sửa đổi để thống nhất tên các hòn, đảo, cửa, bến, vũnh, vịnh, luồng, lạch, sông, cái, mũi, ghềnh, bãi, chương…của miền Bắc;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính thành phố Hải-phòng, các tỉnh Quảng-ninh, Thái-bình, Nam-hà, Ninh-bình, Thanh-hóa, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình và khu Vĩnh-linh;
Sau khi trao đổi và thống nhất ý kiến với các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa và ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt-nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi và thống nhất tên gọi của các hòn, đảo, cồn, đỉnh, núi, cửa, bến, vịnh, vũng, luồng, lạch, sông, cái, mũi, ghềnh, bãi, chương… trước đã có tên cũ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, thuộc địa hạt thành phố Hải-phòng, các tỉnh Quảng-ninh, Thái-bình, Nam-hà, Ninh-bình, Thanh-hóa, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng bình và khu Vĩnh-linh, theo như các phụ lục I, II, IV, V và VII đính kèm:

Phụ lục I: danh sách các hòn, đảo…có tên cũ bằng tiếng Pháp thuộc tỉnh Quảng-ninh;

Phụ lục II: danh sách các hòn, đảo…có tên cũ bằng tiếng Việt thuộc tỉnh Quảng-ninh;

Phụ lục IV: danh sách các hòn, đảo…có tên cũ bằng tiếng Pháp thuộc thành phố Hải-phòng;

Phụ lục V: danh sách các hòn, đảo…có tên cũ bằng tiếng Việt thuộc thành phố Hải-phòng;

Phụ lục VII: danh sách các hòn, đảo…có tên cũ bằng tiếng Việt và tiếng Pháp thuộc các tỉnh Thái-bình, Nam-hà, Ninh-bình, Thanh-hóa, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình và khu Vĩnh-linh.

Điều 2. – Nay đặt tên các hòn, đảo, cồn, đỉnh, núi, cửa, bến, vịnh, vũng, luồng, lạch, sông, cái, mũi, ghềnh, bãi, chương…trước chưa có tên, thuộc địa hạt thành phố Hải-phòng, các tỉnh Quảng-ninh, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình và khu Vĩnh-linh, theo như các phụ lục III, IV và VIII đính kèm:

Phụ lục III: danh sách các hòn, đảo…nay mới đặt tên thuộc tỉnh Quảng-ninh;

Phụ lục VI: danh sách các hòn, đảo…nay mới đặt tên thuộc thành phố Hải-phòng;

Phụ lục VIII: danh sách các hòn, đảo…nay mới đặt tên thuộc các tỉnh Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình và khu Vĩnh-linh.

Điều 3. – Các Ủy ban hành chính thành phố Hải-phòng, các tỉnh Quảng-ninh, Thái-bình, Nam-hà, Ninh-bình, Thanh-hóa, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình và khu Vĩnh-linh, ông Chánh văn phòng và ông Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC HÒN, ĐẢO, CỒN, ĐÁ, ĐỈNH, NÚI, CỬA, BẾN, VỊNH, VŨNG, LUỒNG, LẠCH, SÔNG, CÁI, MŨI, GHỀNH, BÃI, CHƯƠNG…THUỘC ĐỊA HẠT TỈNH QUẢNG-NINH CÓ TÊN DO PHÁP ĐẶT CŨ, NAY ĐẶT BẰNG TIẾNG VIỆT

Số thứ tự

Tên do Pháp đặt cũ

Tên tiếng Việt từ nay

Thuộc huyện nào

A. TÊN CÁC ĐẢO, HÒN, CỒN, ĐÁ, NÚI, ĐỈNH

1

A (Sommet)

Núi Lở

Huyện Móng-cái

2

A (Ilot)

Hòn đá chồng bé

Huyện Yên-hưng

3

A (Ilot)

Hòn A

Thị xã Hồng-gai

4

Abeille (L’)

Hòn con ong

Huyện Cẩm-phả

5

Acrobate (L’)

Hòn ngăn ngoài

Thị xã Hồng-gai

6

Aigle (L’)

Đảo ông Cụ

Huyện Cẩm-phả

7

Aiglon (L’)

Hòn cát guôn

-

8

Aiglons (Les)

Hòn ông Cụ con

-

9

Aiguille (L’)

Hòn Quai ngọc

-

10

Aiguille (L’)

Hòn lỡ to

-

11

Albert (lle)

Hòn Vạn tài

-

12

Alouette (L’)

Hòn Đại thành dông

Thị xã Hồng-gai

13

Amande (L’)

Hòn Trà lạo

Huyện Cẩm-phả

14

Amande (L’)

Hòn Cống thâu trong

Thị xã Hồng-gai

15

Amers (Ile des)

Hòn Vịt mòng

Huyện Cẩm-phả

16

Amis (Ile des)

Hòn thoi dây

Huyện Đầm-hà

17

Angle (Ile de I’)

Hòn chỏm trong

Thị xã Cẩm-phả

18

Arche (L’)

Hòn Loa kèn

Huyện Cẩm-phả

19

Arche (L’)

Hòn Hang chạm

Thị xã Hồng-gai

20

Arène (Ile de I’)

Hòn Cống chéo Nam

Huyện Cẩm-phả

21

Arène (Ile de I’)

Hòn Trà giời

-

22

Aréquier (Rocher de I’)

Hòn Đầu tán

Huyện Móng-cái

23

Arête (Ile de I’)

Hòn Tông mười

Thị xã Cẩm-phả

24

As de trèfle (L’)

Hòn Hang sâu

Huyện Cẩm-phả

25

Asile (Ile de I’)

Hòn Cống yên

-

26

Aspic (Ile de I’)

Hòn Cánh khiên

Thị xã Hồng-gai

27

Astrolabe (Ile de I’)

Hòn Cặp liền

-

28

Avant garde (L’)

Hòn giai

Huyện Cẩm-phả

29

Avions (Ile des)

Hòn Cửa họng

Thị xã Cẩm-phả

30

Aviron (L’)

Hòn Vụng vua

Thị xã Hồng-gai

31

Axe (Ile de I’)

Hòn Gầu bắc

-

32

B (Sommet)

Núi Am

Huyện Móng-cái

33

Babel (Ile)

Hòn Cát nhọn

Thị xã Cẩm-phả

34

Bain des grâces (Le)

Đảo Hang trai

Thị xã Hồng-gai

35

Baleinière (La)

Hòn Xuồng

-

36

Ba Mun (Ile)

Đảo Cao lô

Huyện Cẩm-phả

37

Bambous (Ile aux)

Đảo Chàng Ngọ

-

38

Banane (La)

Hòn Cóc

Thị xã Hồng-gai

39

Baou Tao

Hòn nấc đá

Huyện Cẩm-phả

40

Barrès (Ile)

Hòn Cát oăn con

-

41

Bastion (Le)

Hòn dọc

Thị xã Hồng-gai

42

Batterie (La)

Hòn ngang to

-

43

Bayard (Ile)

Đảo thành công

-

44

Beaumont (Ile de)

Hòn lưỡi liềm

-

45

Bégonia (Le)

Hòn Hai

-

46

Bélier (Le)

Hòn Bề hen đông

-

47

Bengali (Ile du)

Hòn Nất

-

48

Berger (Le)

Cồn Chó

Thị xã Cẩm-phả

49

Bergère (La)

Hòn Thủng

Thị xã Hồng-gai

50

Besace (La)

Hòn đồng bìa trong

-

51

Biches (Iles des)

Đảo Cống tây

Huyện Cẩm-phả

52

Bichot (Ile)

Hòn Cặp la

Thị xã Hồng-gai

53

Bielle (La)

Hòn Chầu chiện

-

54

Bigorneaux (Les)

Hòn Răng đá trong

-

55

Billot (Le)

Hòn Đông kênh

-

56

Bison (Le)

Hòn Bái giữa

-

57

Blanc (Ilot)

Cồn Cò

Huyện Cẩm-phả

58

Bloc (Le)

Hòn Bê cụt đầu

Thị xã Hồng-gai

59

Blockhauss (Le)

Hòn Lô-cốt

-

60

Boemerang (Le)

Hòn Mây

-

61

 Boisé (Le petit ilot)

Hòn Vạ biển con

Huyện Cẩm-phả

62

Boisé (Ilot)

Hòn dều

Thị xã Hồng-gai

63

Boisée (Ile)

Hòn Đống nêm đất

Huyện Cẩm-phả

64

Boisée (Ile)

Hòn Vành

-

65

Boisée (Ile)

Hòn độc

Thị xã Hồng-gai

66

Boisé (Ilot)

Hòn soi mui

Huyện Cẩm-phả

67

Boisé (Ilot)

Hòn Rú

Huyện Hà-cối

68

Boisé (Le Grand ilot)

Hòn soi mao

Huyện Cẩm-phả

69

Bonnet (Le)

Hòn mũ

Thị xã Hồng-gai

70

Bonnet (Le)

Hòn Am

Thị xã Cẩm-phả

71

Bonnet d’âne (Le)

Hòn Năm đầu

Huyện Cẩm-phả

72

Bonnet du Nord (Le)

Hòn Vạn lau

-

73

Bonnet pointu (Le)

Hòn đồng

-

74

Bonnet phrygien (Le)

Hòn Ba Lại

Thị xã Hồng-gai

75

Borne (La)

Hòn Vịt

-

76

Bosse (La)

Núi Ổ lợn

Huyện Cẩm-phả

77

Botte (La)

Hòn Muôi nam

Thị xã Hồng-gai

78

Botte (La)

Hòn Riềng

Thị xã Cẩm-phả

79

Bouddha (Le)

Đảo ông Phật

Thị xã Hồng-gai

80

Bouée (La)

Hòn Cây si trên

-

81

Bouée (La)

Hòn phao

-

82

Bouillotte (La)

Hòn Ba hòn

-

83

Boule (La)

Hòn Quả cầu

-

84

Boule (La)

Hòn Tròn nam

-

85

Boulon (Le)

Hòn đội nón

-

86

Bouquet (Le)

Hòn Ván xôi

-

87

Bourayne (Ile)

Hòn Cồn làng

Huyện Cẩm-phả

88

Bourdon (Ile)

Hòn Giá nam

Thị xã Hồng-gai

89

Bourgeois (Le)

Hòn Vạ ráy giữa

Huyện Cẩm-phả

90

Bouton (Le)

Hòn Hoa mai

Thị xã Hồng-gai

91

Bouton (Le)

Hòn Bàn mai

Huyện Cẩm-phả

92

Bouton (Le)

Hòn Khuy

Huyện Móng-cái

93

Boutre (Le)

Hòn Cửa tùng ngón

Thị xã Hồng-gai

94

Brandon (Ile du)

Đảo Cống đỏ

-

95

Brèche (Ile de la)

Hòn Chân voi

-

96

Brière (Ile)

Hòn Múa hoa

-

97

Brioche (La)

Hòn Bánh sữa

Huyện Cẩm-phả

98

Brûlée (Ile)

Hòn Bòng a

Thị xã Hồng-gai

99

Bruyères (Ile aux)

Hòn Đông ma

Huyện Cẩm-phả

100

Bûche (La)

Hòn Khúc gỗ

-

101

Buffle (Le)

Hòn Cặp lòm

Thị xã Hồng-gai

102

Buffle (Le)

Hòn Đinh trong

Thị xã Cẩm-phả

103

Buisson (Le)

Hòng Giếng ngọt

Huyện Cẩm-phả

104

Buisson (Sommet)

Núi ghềnh táu

Thị xã Hồng-gai

105

Buse (La)

Hòn Ót

Thị xã Cẩm-phả

106

Cafétière (La)

Hòn Bình thiếc

Thị xã Hồng-gai

107

Cache de Bouddha (Le)

Hòn Nến

-

108

Cachalot (La)

Hòn Đinh ngoài

Thị xã Cẩm-phả

109

Caillou du centre (Le)

Hòn Đá vụn

Thị xã Hồng-gai

110

Caméléon (Le)

Hòn Cống thỏ

Huyện Cẩm-phả

111

Campement (Ile du)

Hòn Chó đen

Thị xã Hồng-gai

112

Canard (Le)

Hòn béo

Huyện Cẩm-phả

113

Canif (Le)

Hòn Bài thơ

Thị xã Hồng-gai

114

Cancrelat (Le)

Hòn Soi đèn

Huyện Cẩm-phả

115

Canot (Le)

Hòn Ca-nô

Thị xã Hồng-gai

116

Cap Chau chảy

Hòn Khe con

Huyện Cẩm-phả

117

Capitole (Le)

Hòn Đống Nêm đá

-

118

Caronade (Sommet)

Núi trâu đất

Huyện Cẩm-phả

119

Carotte (La)

Hòn Bùa thuốc

-

120

Carrosse (Le)

Hòn ngàn ba

-

121

Casemate (La)

Hòn dom đông

Thị xã Hồng-gai

122

Casque (Le)

Hòn ngang bé

-

123

Casque (Le)

Hòn đầu giếng cụt

Huyện Cẩm-phả

124

Casque à pointe (Le)

Hòn soi rìu

Thị xã Hồng-gai

125

Casquette (La)

Hòn sim giữa

-

126

Castel (Le)

Hòn răng trên

Huyện Cẩm-phả

127

Castel (Le)

Hòn khe chảy

Thị xã Hồng-gai

128

Cathédrale (La)

Hòn gốm giữa

-

129

Cavalier (Le)

Hòn cóc con trên

-

130

Cerfs (Ile aux)

Đảo Tuần châu

-

131

Ca Pui chao

Hòn Bẩy âm dương

Huyện Cẩm-phả

132

Cao Thao chay

Đảo Cô tô con

-

133

Chaise (La)

Hòn Tùng lâm con

Thị xã Hồng-gai

134

Chaloupes (Ile des)

Hòn Hang đình

-

135

Chameau (Le)

Hòn ác

-

136

Chameau (Le)

Hòn ông Dượng

Huyện Cẩm-phả

137

Chantier (Le)

Hòn luồng nứa

Thị xã Hồng-gai

138

Chao chảy tắc

Đỉnh con thước

Huyện Cẩm-phả

139

Chapeau chinois (Le)

Đảo Miều

Huyện Hà-cối

140

Charbon (Ile au)

Hòn gạc

Thị xã Hồng-gai

141

Chat (Le)

Hòn béo tùng muôi

Huyện Cẩm-phả

142

Chatte (La)

Hòn cây cau

Thị xã Cẩm-phả

143

Chataigne (Le)

Hòn cò trong

Thị xã Hồng-gai

144

Château (Le)

Hòn hai lớn

Thị xã Cẩm-phả

145

Château Fort (Le)

Hòn cây đước đá

Huyện Cẩm-phả

146

Château Renaud (Ile du)

Đảo cái chiên

Huyện Hà-cối

147

Chaussure (La)

Hòn nhạn to

Thị xã Cẩm-phả

148

Cheminée (La grande)

Hòn ống khói

Huyện Cẩm-phả

149

Cheminée (La petite)

Hòn hang sam

-

150

Chenal (Roche du)

Hòn cây cau dưới

Thị xã Cẩm-phả

151

Chenal (Ile du)

Hòn bối tóc con

Huyện Cẩm-phả

152

Chenal (Ile du)

Hòn nét con

-

153

Chèvre (Ile de la)

Hòn gồm

Thị xã Hồng-gai

154

Chevreau (Le)

Hòn ông Sung

Huyện Cẩm-phả

155

Chien (Le)

Hòn con chó

-

156

Chien (Le)

Hòn Ót con

Thị xã Cẩm-phả

157

Chien (Le)

Hòn dầm con

Thị xã Hồng-gai

158

Chien (Le)

Hòn hang hầm

-

159

Chien (Le)

Hòn chó đá

Huyện Cẩm-phả

160

Chiến phóng

Đinh Trương phương

-

161

Chím Xán (Le Cône)

Hòn núi nhọn

-

162

Chimère (La)

Hòn Cống lá

Thị xã Hồng-gai

163

Chimère (La)

Hòn vang dưới

Huyện Cẩm-phả

164

Chinois (Rocher du)

Đá ngầm sâu

-

165

Chinois (Ile du)

Hòn Đầu sơn

Huyện Móng-cái

166

Chống cán

Đinh giữa

Huyện Cẩm-phả

167

Chou fleur (Le)

Hòn giếng con

Thị xã Cẩm-phả

168

Cierge (Le)

Hòn Cốc

Huyện Yên-hưng

169

Cigales (Ile aux)

Hòn Ba rèm nam

Huyện Đầm-hà

170

Cime (La)

Hòn cặp dẻ

Thị xã Hồng-gai

171

Cimetière (Ile du)

Hòn cát nàng

Thị xã Hồng-gai

172

Cirque (Ile du)

Hòn đen đông

Huyện Cẩm-phả

173

Cirques (Ile des 2)

Hòn Đại thành

Thị xã Hồng-gai

174

Cirque (Ile du)

Hòn bái đông

-

175

Citadelle (La)

Hòn cái suôi

Huyện Cẩm-phả

176

Citadelle (La)

Hòn Dom

Thị xã Hồng-gai

177

Citadelle (La)

Hòn Núi lướt

-

178

Clef (La)

Hòn Cát giá

Huyện Cẩm-phả

179

Cloche (La)

Hòn oăn

-

180

Cloche (La)

Hòn chuông

-

181

Cloche (La)

Hòn soi chẹo

Thị xã Hồng-gai

182

Cloche (La)

Hòn cụt

-

183

Clochette (La)

Hòn mang đèn

-

184

Clou (Le)

Hòn tổ các con

-

185

Clou (Le)

Hòn vạy ngoài

-

186

Coccinelle (La)

Hòn man cỏ

-

187

Coeur (Le)

Hòn Ba vụng

Huyện Cẩm-phả

188

Coin (Le)

Hòn Cao lô con

-

189

Coin (Le)

Hòn muôi bắc

Thị xã Hồng-gai

190

Coin (Le)

Hòn Cạnh luồng

Huyện Cẩm-phả

191

Colbert (Ile)

Hòn dầm củi

Thị xã Hồng-gai

192

Collier (Le)

Hòn vụng gianh

-

193

Colonne (La)

Hòn đế bụt

-

194

Colosse (Le)

Hòn Hoi

Huyện Cẩm-phả

195

Commune (Ile)

Hòn lược

Thị xã Hồng-gai

196

Comète (Ile de la)

Hòn sao chổi

-

197

Concession (Rocher de la)

Hòn đầu mối

-

198

Cône (Le)

Hòn chóp nón

Huyện Cẩm-phả

199

Cône (Le)

Hòn đỏ giếng cối

Thị xã Hồng-gai

200

Cône (Le)

Hòn soi cọ đá

Huyện Cẩm-phả

201

Cônique (Ilot)

Hòn Ba rèm đông

Huyện Đầm-hà

202

Coq (Le)

Hòn gà trống

Thị xã Cẩm-phả

203

Coq (Le)

Hòn cặp cạn con

Huyện Cẩm-phả

204

Corbeilla (La)

Hòn xuôi dưới

Thị xã Hồng-gai

205

Corbeilla (La)

Cồn cái đe

Huyện Cẩm-phả

206

Corbeau (Le)

Hòn quạ con

Thị xã Cẩm-phả

207

Corne (La)

Hòn lão câu

Huyện Yên-hưng

208

Côtre (Le)

Hòn một buồm

Thị xã Hồng-gai

209

Coude (Ile du)

Hòn đá đen

Huyện Cẩm-phả

210

Coupée (Ile)

Hòn Tổ các trên

Thị xã Hồng-gai

211

Coupée (Ile)

Đảo Lão vọng

Huyện Cẩm-phả

212

Coupure (Basse de la)

Cồn lẻ

-

213

Couperet (Le)

Hòn mang trong

Thị xã Hồng-gai

214

Coupole (La)

Hòn mang tròn

-

215

Coupole (La)

Hòn mũ đuối

Huyện Cẩm-phả

216

Cosaque (Le)

Hòn ngăn trong

Thị xã Hồng-gai

217

Creuse (Ile)

Hòn hang dù

-

218

Croix (Ile de la)

Hòn bóng

-

219

Crucifié (Ile du)

Hòn sẹo trâu

Huyện Cẩm-phả

220

Cuong (Mont)

Núi Cuống

Huyện Đầm-hà

221

Cycas (Ile des)

Hòn cây táo

Thị xã Hồng-gai

222

Djin chao

Hòn khói

Huyện Cẩm-phả

223

Dague (La)

Hòn cây sinh tây

Thị xã Hồng-gai

224

Danh do la (Ile)

Đảo ngọc vừng

Huyện Cẩm-phả

225

Dangereuse (Ile)

Hòn mang khơi

-

226

Dao trao (Ile)

Đảo vạn cảnh

-

227

Dé (Le)

Hòn đỏ con

Thị xã Hồng-gai

228

Dé (Le)

Hòn xúc xắc

-

229

Déchiqueté (Ilot)

Hòn ngọc

-

230

Dédale (Ile du)

Hòn vụng hà

-

231

Défense (La)

Hòn vụng sò

-

232

Dent (La)

Hòn lỡ bé

Huyện Cẩm-phả

233

Dent (La)

Hòn răng nanh

Thị xã Hồng-gai

234

Dentelé (Le)

Hòn bè vỡ

-

235

Dénudé (Sommet)

Đỉnh bò vàng

Huyện Đầm-hà

236

Deux chaines (Ile des)

Đảo vạn vược

-

237

Deux soeurs (Les)

Hòn cống ngang

Thị xã Hồng-gai

238

Diadème (Le)

Hòn bà cô đông

Huyện Cẩm-phả

239

Diadème (Le)

Hòn mũ vua

Thị xã Hồng-gai

240

Diamant (Le)

Hòn bảy giếng

-

241

Doigt (Le)

Hòn chéo

Huyện Cẩm-phả

242

Doigt (Ile du)

Hòn đá ảy

-

243

Doigt (Le)

Hòn ngón chân

-

244

Dogue (Le)

Hòn tràng vè

Thị xã Hồng-gai

245

Dôme (Le)

Hòn cát oăn

Huyện Cẩm-phả

246

Dôme (Le)

Hòn giếng to

Thị xã Cẩm-phả

247

Dôme (Le)

Hòn nhiêu tân

Huyện Cẩm-phả

248

Donjon (Le)

Hòn én trên

-

249

Donjon (Le)

Hòn ba câu

Thị xã Hồng-gai

250

Dông rui (Ile de)

Đảo đồng rui

Huyện Tiên-yên

251

Double (Ile)

Hòn hang tối

Huyện Cẩm-phả

252

Double (Ilot)

Hòn tăng cá

-

253

Double (Rocher)

Hòn cát oăm

-

254

Double (Sommet)

Đỉnh Vạn hoa

-

255

Dragon (Le)

Hòn pháo trong

Thị xã Hồng-gai

256

Duchaffaut (Ile)

Hòn thoi

Huyện Cẩm-phả

257

Eboulis (Ile aux)

Hòn hang bối tóc

-

258

Ecaille (L’)

Hòn mắt

-

259

Echelle (Rocher de I’)

Cồn cuốn buồm

-

260

Echelle (Ile de I’)

Hòn đại thành bắc

Thị xã Hồng-gai

261

Echelle (L’)

Hòn pháo ngoài

-

262

Eclaireur (L’)

Hòn giai trụi

Huyện Cẩm-phả

263

Ecouvillon (L’)

Hòn tỏi

-

264

Ecran (L’)

Hòn chân tượng

Thị xã Hồng-gai

265

Ecrin (L’)

Hòn hang sò

-

266

Ecu (L’)

Hòn cây đước

-

267

Ecusson (L’)

Hòn giếng nắp

Huyện Cẩm-phả

268

Eir (Sommet de I’)

Đỉnh cồn trụi

-

269

Eléphant (L’)

Hòn nón

Thị xã Hồng-gai

270

Eléphant (L’)

Hòn khơi

-

271

Elevé (Rocher)

Núi đánh sói

Huyện Cẩm-phả

272

Elfes (Les)

Hòn quéo trên

Thị xã Hồng-gai

273

Ellipse (L’)

Hòn buồm tầu

Thị xã Cẩm-phả

274

Enclume (L’)

Hòn cát ngoài

Thị xã Hồng-gai

275

Enclume (L’)

Hòn cái đe

Huyện Cẩm-phả

276

Encrier (L’)

Hòn dầm he

Thị xã Hồng-gai

277

Encrier (L’)

Hòn lọ mực

Huyện Cẩm-phả

278

Encrier (L’)

Hòn nghiên

-

279

Entrée (Ile de I’)

Hòn đống tráng ngoài

-

280

Entrée (Ile de I’)

Hòn năm hồng

Thị xã Hồng-gai

281

Epieu (L’)

Hòn hủ lạng

-

282

Equerre (L’)

Hòn cầu ngư

-

283

Ermite (L’)

Hòn cặp dè

-

284

Est (Ilot)

Đảo Vân đồn

Huyện Cẩm-phả

285

Escabeau (L’)

Hòn hử lạng bắc

Thị xã Hồng-gai

286

Escalier (L’)

Hòn trúc đông ngoài

-

287

Escalier (L’)

Hòn gà chọi

Huyện Cẩm-phả

288

Escargot (L’)

Hòn ba nén cụt

Thị xã Hồng-gai

289

Esquif (L’)

Hòn vụng vua đông

-

290

Essaim (L’)

Hòn oăn vụng

-

291

Etau (L’)

Hòn hũ

-

292

Eteignoir (L’)

Hòn cỏ quai hòm

-

293

Etoile (Ile de I’)

Hòn lòm bò

-

294

Etrier (L’)

Hòn hang chầu chiện

-

295

Factionnaire (Le)

Hòn cao

Huyện Cẩm-phả

296

Factionnaire (Le)

Hòn đũa cánh khiên

Thị xã Hồng-gai

297

Fantôme (Le)

Hòn ngang ngoài

-

298

Faux chenal (Ile du)

Hòn nâu

Huyện Tiên-yên

299

Fausse pointe (Ile de la)

Đảo giàn mướp

Huyện Cẩm-phả

300

Fer à cheval (Le)

Đá vạn bóng

-

301

Fer de lance (Le)

Hòn soi tây

Thị xã Hồng-gai

302

Flèche (La)

Hòn giếng cối

-

303

Fong wong

Đảo phượng hoàng

Huyện Cẩm-phả

304

Forteresse (La)

Hòn chương

-

305

Fou (Le)

Hòn vịt bể

Thị xã Hồng-gai

306

Fougère (La)

Hòn lướt

Thị xã Cẩm-phả

307

Fouine (La)

Hòn năm đầu giữa

Huyện Cẩm-phả

308

Fourmi (La)

Hòn con kiến

-

309

Fourmi (La)

Hòn lõi

-

310

Fourmi (La)

Hòn cống thẻ con

-

311

Fourmi (La)

Hòn kiến hôi

-

312

Fourmi (La)

Hòn giếng trên

-

313

Fourmilier (Le)

Hòn năm đầu nam

-

314

Fourmilière (La)

Hòn Bà Định con

Thị xã Cẩm-phả

315

Fraise (La)

Hòn dâu tây

Thị xã Hồng-gai

316

Frangé (Ilot)

Hòn đèn Hồng-gai

-

317

Frères (Les)

Đảo chầy chầy

Huyện Cẩm-phả

318

Frères (Les 2) (Mahonsa)

Hòn am trong

Huyện Đầm-hà

319

Frères (Les 2)

Hòn cóc đôi

Huyện Yên-hưng

320

Frères (Les 2)

Hòn sim đôi

Thị xã Hồng-gai

321

Fronton (Le)

Hòn mang

-

322

Gamelle (La)

Hòn guốc

Huyện Cẩm-phả

323

Gamin (Le)

Hòn chéo con

-

324

Garceau(Ile)

Hòn lim

Huyện Đầm-hà

325

Gardes (Les)

Hòn vạ giá con

Thị xã Hồng-gai

326

Géant (Le)

Hòn cặp bài

-

327

Géant (Le)

Hòn mang đá

-

328

Gémeaux (Les)

Hòn xuôi bé

-

329

Girafe (La)

Hòn cát núa

Thị xã Cẩm-phả

330

Giềng mế coóc

Đỉnh lưỡi cày

Huyện Cẩm-phả

331

Gland (Le)

Hòn mề gà

-

332

Goéland (Le)

Hòn cổ ngựa

Thị xã Hồng-gai

333

Goélette (La)

Hòn hai buồm

-

334

Gourde (La)

Hòn dù

Huyện Cẩm-phả

335

Grâces (Les)

Hòn răng đá ngoài

Thị xã Hồng-gai

336

Grande ile (La)

Hòn thung soi nhụ

Huyện Cẩm-phả

337

Grand singe (Ile du)

Đảo Vạn mặc

Huyện Đầm-hà

338

Grand sommet (Le)

Núi mỡ lợn

Huyện Móng-cái

339

Grand sommet (Le)

Hòn vông viêng

Thị xã Hồng-gai

340

Grelot (Le)

Hòn giá bắc

-

341

Grelots (Les)

Hòn trạm trong

Huyện Hà-cối

342

Griffe (La)

Hòn cống híp

Thị xã Hồng-gai

343

Gris (Ilot)

Hòn xám

Huyện Cẩm-phả

344

Gros rocher (Le)

Đá rong to

-

345

Grottes (Ile des)

Hòn đá mài

Thị xã Hồng-gai

346

Grottes (Ile des)

Hòn hang rều

-

347

Guêpe (La)

Hòn cây đước tây

Huyện Cẩm-phả

348

Hahiat (Massif du)

Đảo đá trắng

-

349

Hà loan (Ile de)

Đảo Hà loan

-

350

Hache (La)

Hòn đầu khấu

-

351

Hache (La)

Hòn đông kênh trong

Thị xã Hồng-gai

352

Haricot (Le)

Hòn hạt đậu

-

353

Haute (Ile)

Hòn cao to

Huyện Cẩm-phả

354

Henriette (Ile)

Hòn xà lan

Thị xã Hồng-gai

355

Henricot (Ile)

Hòn máng hà

Huyện Cẩm-phả

356

Hérisson (Le)

Hòn vạ ráy con

-

357

Hippocampe (Le)

Hòn cống đông

-

358

Hôpital (Ile de I’)

Hòn cam

Thị xã Hồng-gai

359

Hồng sủi xán

Hòn ngập nước

Huyện Cẩm-phả

360

Hoggar (Le)

Hòn vạ ráy ngoài

-

361

Huitre (Rocher de I’)

Hòn sò

Huyện Hà-cối

362

Hure (La)

Hòn Di

Huyện Cẩm-phả

363

Hyène (Ile de I’)

Hòn soi ván

Thị xã Hồng-gai

364

Hiến lù cháu

Hòn bát hương

Huyện Cẩm-phả

365

Iguane (Ile)

Hòn răng dưới

-

366

Ilot pointu (L’)

Hòn hủ ngàn bé

Thị xã Hồng-gai

367

Im shan

Hòn chàng đông

Huyện Móng-cái

368

Index (L’)

Hòn mây đèn

Thị xã Hồng-gai

369

Index du Kersaint (L’)

Hòn cây xuôi

Huyện Cẩm-phả

370

Insecte (L’)

Hòn cóc Cây quít

Thị xã Cẩm-phả

371

Isolé (L’)

Hòn đòn cân

Huyện Cẩm-phả

372

Isolé (L’)

Hòn tái xo

-

373

Jaune (Ile)

Đảo cặp tiên

-

374

Jaune (Sommet)

Hòn lỗ hố

-

375

Jockey (Le)

Hòn cưỡi ngựa

Thị xã Cẩm-phả

376

Jonque (La)

Hòn ngang trong

Thị xã Hồng-gai

377

Jumeaux (Les)

Hòn chống cằm

-

378

Jumeaux (Les)

Hòn cây chay

Thị xã Cẩm-phả

379

Jumeaux (Les)

Hòn đá tròn

Huyện Cẩm-phả

380

Jumeaux (Les)

Hòi soi hai

Thị xã Hồng-gai

381

Jumeaux Sud

Hòn con dưới

Huyện Cẩm-phả

382

Jumeaux Nord

Hòn tròn

-

383

Kangourou (Le)

Hòn ao

Thị xã Cẩm-phả

384

Képi (Le)

Hòn xếp

Thị xã Hồng-gai

385

Kersaint (Ile du)

Đảo vĩnh thực

Huyện Móng-cái

386

Kiêu (Ile)

Đảo cống đông

Huyện Cẩm-phả

387

Là xì phài

Hòn con chuột

-

388

Lai tao

Đảo hạ mai

-

389

Lan phai

Hòn thoải rơi

-

390

Lapin (Le)

Hòn đống chén con

-

391

Lapin (Le)

Hòn mang nước

Thị xã Hồng-gai

392

Lapin (Le)

Hòn sẹo trâu con

Huyện Cẩm-phả

393

Lapins (Les)

Hòn tám em

Thị xã Hồng-gai

394

Larme (La)

Hòn soi cỏ

-

395

Lèvres (Les)

Hòn môi

Huyện Cẩm-phả

396

Lézard (Le)

Hòn vè

-

397

Licorne (La)

Hòn cóc bé

Huyện Yên-hưng

398

Licorne (La)

Hòn kỳ lân

Huyện Cẩm-phả

399

Licorne (La)

Hòn cống lá đông

Thị xã Hồng-gai

400

Lièvre (Le)

Hòn thỏ rừng

Huyện Cẩm-phả

401

Limace (La)

Hòn soi cỏ dài

Thị xã Hồng-gai

402

Limace (La)

Hòn vích

Huyện Cẩm-phả

403

Limacon (Le)

Hòn gầu

Thị xã Hồng-gai

404

Lion (Rocher)

Đá sư tử

Huyện Cẩm-phả

405

Lions (Les)

Hòn chỏm ngoài

Thị xã Cẩm-phả

406

Lion (Le)

Hòn ngăn

Thị xã Hồng-gai

407

Lion (Le)

Hòn chèo qua

Huyện Cẩm-phả

408

Lion (Le)

Hòn non đèn

-

409

Lion (Ile du)

Hòn phơi lưới

Thị xã Hồng-gai

410

Lionceaux (Les)

Hòn chim rơi

Huyện Móng-cái

411

Lionne (La)

Hòn tràng cặp

Thị xã Hồng-gai

412

Lô chúc san (Ile)

Đảo chàng tây

Huyện Móng-cái

413

Loir (Le)

Hòn năm đầu đông

Huyện Cẩm-phả

414

Longue (Ile)

Hòn chín

-

415

Longue (Ile)

Hòn củ dài

Thị xã Hồng-gai

416

Longue (Ile)

Hòn Bề hen dài

-

417

Longue (Ile)

Hòn đống chén

Huyện Cẩm-phả

418

Lorgnon (Le)

Hòn nón trong

Thị xã Cẩm-phả

419

Loutres (Rocher des)

Hòn bò lội

Huyện Cẩm-phả

420

Lutin (Ile du)

Hòn hang móc

Thị xã Hồng-gai

421

Lý nhì chảy

Hòn cá chép con

Huyện Cẩm-phả

422

Lynx (Basse du)

Cồn nom đèn

-

423

Lys (Le)

Hòn vạn bội

Thị xã Hồng-gai

424

Machao

Hòn con ngựa

Huyện Cẩm-phả

425

Machao chảy

Hòn ngựa bé

-

426

Madeleine (Ile)

Đảo cái lim

-

427

Mages (Ilot des)

Hòn trạm ngoài

Huyện Hà-cối

428

Maillet (Le)

Hòn cát to

Huyện Cẩm-phả

429

Mamelles (Ile des)

Hòn dầm nam

Thị xã Hồng-gai

430

Mamelles (Le)

Hòn cái đé

Huyện Cẩm-phả

431

Mangoustan (Le)

Hòn cóc bắc

Thị xã Hồng-gai

432

Mao linh tao

Hòn nhung

Huyện Cẩm-phả

433

Marbre (Rocher de)

Hòn cẩm thạch

-

434

Marionnettes (Les)

Hòn cặp gà

Thị xã Hồng-gai

435

Marmite (La)

Hòn sim bé

-

436

Marquis (Ile du)

Hòn phất cờ

Huyện Cẩm-phả

437

Marron (Le)

Hòn đồng bìa con

-

438

Marron (Le)

Hòn cò ngoài

Thị xã Hồng-gai

439

Marsouin (Ile du)

Hòn gối

Huyện Cẩm-phả

440

Marteau (Le)

Hòn cái búa

-

441

Marteau (Le)

Hòn cuốn phao

Thị xã Hồng-gai

442

Marteau (Le)

Hòn tổ các

-

443

Masque (Le)

Hòn loong coong

Thị xã Cẩm-phả

444

Massue (La)

Hòn đá lẻ giữa

Thị xã Hồng-gai

445

Méduse (La)

Đảo vạn dò

Huyện Cẩm-phả

446

Melon (Le)

Hòn máng hà con

-

447

Menhir (Le)

Hòn trụ

Thị xã Cẩm-phả

448

Mère (La)

Hòn loa

Huyện Cẩm-phả

449

Merveilles (Ile des)

Đảo đầu gỗ

Thị xã Hồng-gai

450

Meule (La)

Hòn chầu chiện con

-

451

Meurtrière (La)

Hòn dợt dợt

Huyện Cẩm-phả

452

Microbe (Le)

Hòn cửa cống gạch

Thị xã Hồng-gai

453

Milieu (Ile du)

Hòn nét giữa

Huyện Cẩm-phả

454

Mineurs (Les)

Hòn vũng đục

Thị xã Cẩm-phả

455

Minon (Ile du)

Hòn cây chay tây

Thị xã Hồng-gai

456

Misaine (La)

Hòn cặp thanh lãnh

-

457

Mitre (La)

Hòn hang rom

-

458

Moine (Le)

Hòn đầu trâu

-

459

Moineau (Le)

Hòn chim sẻ

Huyện Cẩm-phả

460

Molaire (La)

Hòn vạ ráy trong

-

461

Momie (La)

Hòn buộm

Thị xã Cẩm-phả

462

Momie (La)

Hòn ông tơ

Thị xã Hồng-gai

463

Mouche (La)

Hòn trụi

Huyện Cẩm-phả

464

Mouche (La)

Hòn đào

Thị xã Hồng-gai

465

Moucheron (Le)

Hòn mũi mác

Huyện Yên-hưng

466

Moufflons (Ile des)

Hòn giếng tối

Thị xã Hồng-gai

467

Moustique (Le)

Hòn con muỗi

Huyện Cẩm-phả

468

Mur (Le)

Hòn đường

Thị xã Cẩm-phả

469

Musaraigne (La)

Hòn năm đầu bắc

Huyện Cẩm-phả

470

Musoir (Le)

Hòn bài hú

Thị xã Hồng-gai

471

Mutine (Ile de la)

Đảo đồng rui bé

Huyện Cẩm-phả

472

Nam (Rocher)

Đá ngầm Nam

-

473

Navet (Le)

Hòn củ cải

-

474

Nègre (Le)

Hòn cây si

-

475

Nègre (Le)

Hòn ngàm te

-

476

Négrier (Ile de)

Hòn ra cát

Thị xã Hồng-gai

477

Nez (Le)

Hòn miều

-

478

Nez (Le)

Hòn cây khế đông

Huyện Cẩm-phả

479

Ngầu phí lóng

Khe trâu

-

480

Nid (Le)

Hòn bụt mọc

Thị xã Hồng-gai

481

Noir (Ilot)

Hòn cây táo con

-

482

Noire (Ile)

Hòn mang đen

Huyện Cẩm-phả

483

Noire (Ile)

Hòn máng hà nam

-

484

Noir (Ilot)

Hòn tràng giá

Thị xã Hồng-gai

485

Noisette (La)

Hòn muôi

-

486

Noix (La)

Hòn một

-

487

Nord (Ilot)

Hòn soi dứa

Huyện Cẩm-phả

488

Obélisque (L’)

Hòn đá sô

Thị xã Hồng-gai

489

Obélisque (L’)

Hòn bòng con

Thị xã Hồng-gai

490

Octant (Ile de I’)

Hòn đọc xam

Thị xã Cẩm-phả

491

OEuf (L’)

Hòn cặp cạn

Huyện Cẩm-phả

492

Oiseau (L’)

Hòn quyến rồng

Thị xã Hồng-gai

493

Ondine (L’)

Hòn cây chay đông

-

494

Orange (L’)

Hòn bài

-

495

Oreilles (Les)

Hòn cái tai

-

496

Oreilles (Les)

Hòn ống lệnh

-

497

Oreiller (L’)

Hòn hủ ngàn

-

498

Orgue (L’)

Hòn rom dưới

-

499

Osselet (L’)

Hòn con thoi

-

500

Ouest (Ilot)

Hòn sồng

Huyện Cẩm-phả

501

Ours (Les)

Hòn ba hang

Thị xã Cẩm-phả

502

Ours (L’)

Hòn chó con

Thị xã Hồng-gai

503

Pắc vàn tài

Đỉnh ngang bắc

Huyện Cẩm-phả

504

Pain de sucre (Le)

Hòm ngàm dưới

Thị xã Hồng-gai

505

Pain de sucre

Đá Rong bé

Huyện Cẩm-phả

506

Paix (Ile de la)

Đảo đầu bê

Thị xã Hồng-gai

507

Palourde (La)

Hòn Cồn bè

-

508

Panier (Le)

Hòn ve

Huyện Cẩm-phả

509

Panier (Le)

Hòn xuôi tây

Thị xã Hồng-gai

510

Pantin (Le)

Đảo tùng lâm

-

511

Parseval (Ile)

Hòn cặp tiên trong

Huyện Cẩm-phả

512

Parseval (Ile)

Hòn cây sinh đông

-

513

Passes (Ile des 2)

Hòn tam béo

-

514

Pastille (La)

Hòn đen

Thị xã Hồng-gai

515

Pâté (Le)

Hòn én dưới

Huyện Cẩm-phả

516

Patte (La)

Hòn bà Định

Thị xã Cẩm-phả

517

Paul (Ile)

Hòn soi châm

Huyện Cẩm-phả

518

Pax (Ile)

Hòn se chỉ

Thị xã Cẩm-phả

519

Pendantif (Le)

Hòn soi lợn đá

Huyện Cẩm-phả

520

Pérouse (Ile de la)

Hòn người đứng

Thị xã Cẩm-phả

521

Perle (La)

Hòn giếng

Thị xã Hồng-gai

522

Perle (La)

Hòn trề môi

-

523

Perche (Ile de la)

Hòn quay

Huyện Cẩm-phả

524

Petits bois (Ile des)

Đảo vạn nước

Huyện Đầm-hà

525

Petits (Les deux)

Hòn me độc

Huyện Hà-cối

526

Phản quảy lìu

Hòn chòi canh

Huyện Cẩm-phả

527

Phan xi chao

Hòn khoai lang

-

528

Phò vàn tài

Đỉnh bà ngang lớn

-

529

Phò vang

Đỉnh bà ngang

-

530

Piédestal (Le)

Hòn dơi

Thị xã Hồng-gai

531

Pierre branlante (La)

Hòn bóng con

-

532

Pigeon (Le)

Hòn cây quít

Thị xã Cẩm-phả

533

Pigeon (Le)

Hòn thùm thùm

Huyện Cẩm-phả

534

Pierre taillée (La)

Hòn cặp vắn

-

535

Pierrot (Le)

Hòn ống mó trong

Thị xã Hồng-gai

536

Pilote (Le)

Hòn đen trong

-

537

Pipe (Ilot)

Hòn ba rèm bé

Huyện Đầm-hà

538

Pirates (Ile des)

Hòn đoan

Huyện Cẩm-phả

539

Pirate (Ilot du)

Hòn soi máng ngoài

-

540

Pirogue (La)

Hòn thuyền

Thị xã Hồng-gai

541

Plage (Ile de la)

Đảo đá dựng

Huyện Đầm-hà

542

Plage (Ile de la)

Hòn hang người

Huyện Cẩm-phả

543

Plat (Ilot)

Hòn tràng giá con

Thị xã Hồng-gai

544

Plat (Ilot)

Hòn mỏ đá con

Huyện Cẩm-phả

545

Plate (Ile)

Hòn cây đước Đống chén

-

546

Plate (Ile)

Hòn dẹp

Thị xã Hồng-gai

547

Plate (Ile)

Hòn soi giá

Huyện Cẩm-phả

548

Pléiades (Les)

Hòn soi tràng bé

Thị xã Hồng-gai

549

Plumet vert (Le)

Hòn ve trên

-

550

Plumet jaune (Le)

Hòn cây si dưới

-

551

Pluvier (Ile du)

Hòn gạc lớn

Huyện Cẩm-phả

552

Pluvier (Le)

Hòn chim câu

Thị xã Hồng-gai

553

Poing (Le)

Hòn cửa kênh

-

554

Pointe (Rocher de la)

Hòn đầu đinh

Huyện Cẩm-phả

555

Piore (La)

Hòn bọ cắn ngoài

-

556

Poisson (Le)

Hòn đại thành nam

Thị xã Hồng-gai

557

Poisson (Le)

Hòn gối nằm

-

558

Poisson-lune (Le)

Hòn chuột lớn

Huyện Cẩm-phả

559

Polichinelle (Le)

Hòn tràng bé

Thị xã Hồng-gai

560

Pomme (La)

Hòn bọ cắn

Huyện Cẩm-phả

561

Pomme (La)

Hòn giếng bối tóc

-

562

Pomme de pin (La)

Hòn trái thông

-

563

Pont (Ile du)

Hòn hang trống

-

564

Porte-fanal (Le)

Hòn củ đèn

Thị xã Hồng-gai

565

Portique (Le)

Hòn loong coong trong

Thị xã Cẩm-phả

566

Pot (Le)

Hòn phổng

Huyện Cẩm-phả

567

Potiron (Le)

Hòn máng hà bắc

-

568

Poulain (Le)

Hòn hang

Thị xã Cẩm-phả

569

Poule (La)

Hòn cò lớn

Thị xã Hồng-gai

570

Poule (La)

Hòn gà mái

Huyện Cẩm-phả

571

Poussin (Le)

Hòn đôi gà

Thị xã Hồng-gai

572

Profil (Le)

Hòn vạy trong

-

573

Promontoire (Le)

Hòn miệng giường

-

574

Puceron (Le)

Hòn súp

-

575

Pudding (Le)

Hòn ghềnh vẫm

-

576

Puginier (Ile)

Hòn cật trên

-

577

Punaise (La)

Hòn đinh găm

-

578

Pyramide (La)

Hòn cò bé

-

579

Pyramide (Ile)

Hòn nêu ba cửa

-

580

Quan lan (Ile de)

Đảo Cảnh cước

Huyện Cẩm-phả

581

Quảy vàn

Đỉnh ngang Rộng

-

582

Quảy tàn

Đỉnh ngang nam

-

583

Quille (La)

Hòn ghềnh cống thâu

-

584

Radeau (Ile du)

Hòn bè ngoài

Huyện Yên-hưng

585

Rat (Le)

Đỉnh hang chuột

Huyện Móng-cái

586

Rat (Le)

Hòn đũa ngoài

Huyện Cẩm-phả

587

Rat (Le)

Hòn lõi cửa kênh

Thị xã Hồng-gai

588

Recherche (Ile della)

Hòn Tùng rượu con

-

589

Régate (La)

Hòn cỏ trong

Huyện Cẩm-phả

590

Reine (La)

Hòn cóc con dưới

Thị xã Hồng-gai

591

Rempart (Le)

Hòn oản

-

592

Repère (Ile du)

Hòn vũng oản

-

593

Repos (Ile du)

Hòn vũng chùa

-

594

Révolver (Le)

Hòn cán

-

595

Rhinocéros (Le)

Hòn hang tiên

Thị xã Hồng-gai

596

Robinson (Rocher de)

Cồn dầm

Huyện Cẩm-phả

597

Roche percée (La)

Hòn bồ câu

Thị xã Hồng-gai

598

Rocher occidental

Hòn đoài

Huyện Móng-cái

599

Roi (Le)

Hòn cóc con

Thị xã Hồng-gai

600

Rois Balthazar (Les 3)

Hòn cò

Thị xã Cẩm-phả

601

Rond (Ilot)

Hòn cuốn buồm

Huyện Cẩm-phả

602

Ronde (Ile)

Hòn cửa tùng

Thị xã Hồng-gai

603

Roquet (Le)

Hòn cộc

Huyện Cẩm-phả

604

Rotonde (La)

Hòn bái bé

Thị xã Hồng-gai

605

Rotule (La)

Hòn bè trong

Thị xã Cẩm-phả

606

Rouge (Ile)

Hòn trà cương

Thị xã Hồng-gai

607

Rouillée (Ile)

Hòn giăng võng

-

608

Rousse (Ile)

Hòn mui Bề hen

-

609

Rousse (Ile)

Đảo thẻ vàng

Huyện Cẩm-phả

610

Ruche (La)

Hòn chim nữa

-

611

Ruche (La)

Hòn rom giữa

Thị xã Hồng-gai

612

Ruines (Ile en)

Hòn đũa

-

613

Sabot (Le)

Hòn mẹt

-

614

Sabre (Le)

Hòn hang hoi

Huyện Cẩm-phả

615

Sac (Le)

Hòn cật

Thị xã Hồng-gai

616

Sainte (Ile)

Hòn cật bà

-

617

Salacco (Le)

Hòn bù xám

-

618

Salpes (Récif des)

Cồn răng lược

Huyện Cẩm-phả

619

Sam Ha Pai

Hòn ba bái

Huyện Móng-cái

620

Sampan (Le)

Cồn trinh

Thị xã Hồng-gai

621

Sangliers (Ile aux)

Đảo sậu nam

Huyện Cẩm-phả

622

Sangliers (Ile des)

Đảo mang

-

623

Sangsue (La)

Hòn mắt quỷ tây

Thị xã Hồng-gai

624

Saône ((Ile de la)

Hòn béo soi nhụ

Huyện Cẩm-phả

625

Scarabée (Le)

Hòn lòm nứa

Thị xã Hồng-gai

626

Scie (La)

Hòn se chỉ con

Thị xã Cẩm-phả

627

Scie (La)

Hòn cồn nhà

Thị xã Hồng-gai

628

Scie (La)

Hòn cái cưa

Huyện Cẩm-phả

629

Selle (La)

Hòn vểu

Thị xã Hồng-gai

630

Scorpion (Le)

Hòn vụng ong

-

631

Selle (La)

Núi yên ngựa

-

632

Sentinelle (La)

Hòn tầu buồm

-

633

Sentinelle (La)

Hòn bãi

-

634

Serpent (Le)

Hòn rắn

-

635

Shako (Le)

Hòn vang trên

Huyện Cẩm-phả

636

Sha pak wan

Đảo cô-tô

-

637

She liang

Hòn đai dưới

Huyện Móng-cái

638

Singe (Le)

Hòn con khỉ

Huyện Cẩm-phả

639

Singes (Ile des)

Hòn ống mó

Thị xã Hồng-gai

640

Singes (Ile aux)

Hòn sậu đông

Huyện Cẩm-phả

641

Siang lai tao

Đảo thượng mai

-

642

Sirène (La)

Hòn bà hai

Thị xã Hồng-gai

643

Soáng cháu

Hòn Hai hòn

Huyện Cẩm-phả

644

Sommets (Ile aux 3)

Hòn núi cò

-

645

Souffleur (Ile du)

Hòn ruồi xanh

-

646

Souris (La)

Hòn chuột con

-

647

Souris (La)

Hòn chéo to

-

648

Spectre (Le)

Hòn vạn buồng

Huyện Cẩm-phả

649

Sphinx (Le)

Hòn phất cờ bé

-

650

Sphinx (Le)

Hòn hang xịch

Thị xã Hồng-gai

651

Sphinx (Le)

Hòn cặp vọ

Thị xã Cẩm-phả

652

Sphinx (Le)

Hòn gồm con

Thị xã Hồng-gai

653

Sud (Ile du)

Hòn đầu nam cụt

Huyện Cẩm-phả

654

Sud (Ilot)

Hòn soi máng trong

-

655

Surprise ((Ile de la)

Đảo bồ hòn

Thị xã Hồng-gai

656

Sylphes (Ile des)

Đảo cống nứa

Huyện Cẩm-phả

657

Table (Ile de la)

Đảo trà bán

-

658

Tabouret (Le)

Hòn ghế đẩu

Thị xã Hồng-gai

659

Tache B…

Hòn ông bụt

Huyện Cẩm-phả

660

Tài lỷ nhì

Hòn cá chép

-

661

Tài shan tao

Hòn bồ cát

Huyện Móng-cái

662

Tắng lòng cháu

Hòn đèn

Huyện Cẩm-phả

663

Tắng mùn cháo

Hòn Đặng vặn Châu

-

664

Tapir (Le)

Hòn voi

Thị xã Hồng-gai

665

Taupinière (La)

Hòn soi nâu

Huyện Cẩm-phả

666

Tché li pai

Cồn ngoài

-

667

Tching lan xan (Ile)

Đảo Thanh lam

-

668

Tente (La)

Hòn cái nòng

Thị xã Hồng-gai

669

Thi chi Linh

Hòn tổ chim

Huyện Móng-cái

670

Tiare (La)

Hòn tôm

Thị xã Hồng-gai

671

Thóng lòng coóng

Hòn hang thông

Huyện Cẩm-phả

672

Tigre (Monsieur)

Hòn mắt quỷ đông

Thị xã Hồng-gai

673

Tima tao

Hòn nấc đất

Huyện Cẩm-phả

674

Tir (Ile du)

Hòn dứa ngoài

Huyện Đầm-hà

675

Tài mùi chao

Hòn đồi mồi

Huyện Cẩm-phả

676

Tốc chắn

Hòn ba đỉnh con

-

677

Tít ngàu vàn

Đỉnh ngã trâu

-

678

Toque (La)

Hòn củ lỡ

Thị xã Hồng-gai

679

Toque (La)

Hòn mũ vải

Huyện Cẩm-phả

680

Tordu (Le)

Hòn rùa bé

Thị xã Hồng-gai

681

Tortue (La)

Cồn trâu nằm

-

682

Tortue (La)

Hòn soi

Huyện Cẩm-phả

683

Tortue (La)

Hòn soi sặt

-

684

Tortue (La)

Hòn dầm lỡ

Thị xã Hồng-gai

685

Touffe (La)

Hòn soi rừng

Huyện Cẩm-phả

686

Touffe (Sommet)

Đỉnh Tăng ca

Huyện Móng-cái

687

Tour (La)

Hòn cát trong

Thị xã Hồng-gai

688

Tour (La)

Hòn Di to

Huyện Cẩm-phả

689

Tour (La)

Hòn tháp

Thị xã Hồng-gai

690

Tour penchée (La)

Hòn ống lệnh con

-

691

Tourelle (La)

Hòn dom cặp

-

692

Tourterelle (La)

Hòn thùm

Huyện Cẩm-phả

693

Trà  cổ (Ile de)

Đảo Trà cổ

Huyện Móng-cái

694

Trapèze (Le)

Hòn dầm củi con

Thị xã Hồng-gai

695

Tremplin (Le)

Hòn loong coong ngoài

Thị xã Cẩm-phả

696

Triangle (Le)

Hòn cật chương to

Huyện Cẩm-phả

697

Tribune (La)

Hòn bà Lại bé

Thị xã Hồng-gai

698

Tricorne (Le)

Hòn đỏ

Thị xã Cẩm-phả

699

Tricorne (Le)

Hòn núi Cương

Thị xã Hồng-gai

700

Trident (Le)

Đảo lỗ gon

Huyện Cẩm-phả

701

Trône (Le)

Hòn cặp ngàn

Thị xã Hồng-gai

702

Tsin San (Ile)

Đảo thoi xanh

Huyện Hà-cối

703

Tsieng Mun (Rocher)

Đá Thiên môn

Huyện Cẩm-phả

704

Turco (Le)

Hòn đeo còm

-

705

Txat xing chao

Hòn bảy sao

-

706

Ulipai (Rocher)

Đá dỉ nước

-

707

Vaico (Ile du)

Hòn bọ hung

Thị xã Hồng-gai

708

Vàn chảy

Đỉnh vũng con

Huyện Cẩm-phả

709

Vàng cháu

Hòn ngang

-

710

Vanne (La)

Hòn tùng miếu

Thị xã Hồng-gai

711

Vautour (Le)

Hòn rều đá trong

Thị xã Cẩm-phả

712

Vedette (La)

Hòn đá lò

Thị xã Hồng-gai

713

Verte (Ile)

Hòn soi sim

-

714

Verte (Ile)

Hòn vẹm

Huyện Đầm-hà

715

Verte (Ile)

Hòn miếu

Huyện Cẩm-phả

716

Verte (Ile)

Hòn rều đất

Thị xã Cẩm-phả

717

Verte (Ile)

Hòn bằng đầu

Huyện Cẩm-phả

718

Verte (Ile)

Hòn Tổ sơn

Huyện Móng-cái

719

Vert (Ilot)

Hòn soi dâu

Huyện Cẩm-phả

720

Vertèbre (La)

Hòn cọc chèo

Thị xã Hồng-gai

721

Vis (Le)

Hòn cây đước đông

Huyện Cẩm-phả

722

Viseur (Le)

Hòn dọc con

Thị xã Hồng-gai

723

Voile (La)

Hòn đũa Thanh lãnh

-

724

Voàng phải

Hòn vàng thoải

Huyện Cẩm-phả

725

Xam cháu

Hòn ba đỉnh

-

726

Xát xì phài

Đá thoải

-

727

Xín lóng xọc

Hòn đá thủng

-

728

Yole (La)

Hòn Tùng ngón

Thị xã Hồng-gai

729

You you (Le)

Cồn chìm

-

B. TÊN CÁC CỬA, VỊNH, VỤNG, TÙNG, ÁNG, BẾN

1

Cai đai đa (Rocher)

Vũng đài hố

Huyện Cẩm-phả

2

Cầm cẩu vàn

Vũng chó vàng

-

3

Cẩm phả (Port)

Cửa Ông

Thị xã Cẩm-phả

4

Chat (Baie du)

Vũng đài chuối

Huyện Cẩm-phả

5

Chay vàn

Vũng con

-

6

Courbet (Port)

Cửa lục

Thị xã Hồng-gai

7

Croix (Anse de la)

Tùng đầu xuôi

-

8

Dédale (Le)

Vụng hang cao

-

9

Fai tsi long (Baie de)

Vịnh Bái tử long

-

10

Fu tai mun

Cửa Đại

Huyện Móng-cái

11

Entrée profonde

Cửa Vạn

Thị xã Hồng-gai

12

Halong (Baie d’)

Vịnh Hạ long

-

13

Kaitiomun (Passe)

Cửa Tiểu

Huyện Hà-cối

14

Kokaimun (Passe)

Cửa Hứa

Huyện Đầm-hà

15

Kuaichin mun (Petite passe)

Cửa Sậu đông

Huyện Cẩm-phả

16

Kua Tam

Cửa Tán

Huyện Móng-cái

17

Labyrinthe (Le)

Vụng tùng ngón

Thị xã Hồng-gai

18

Manche (Baie de la)

Vịnh Tùng sâu

-

19

Merveilles (Grotte des)

Hang đầu gỗ

-

20

Miroir des nymphes (Le)

Hồ gương

Thị xã Hồng-gai

21

Mô (cửa)

Cửa Mô

Huyện Đầm-hà

22

Mỏ lau (vũng)

Vũng con khỉ

Huyện Cẩm-phả

23

Nord (Anse du)

Vũng Quýt Cao Lô

-

24

Œuf (Rivière de I’)

Vụng đâng

Thị xã Hồng-gai

25

Pak ha mun

Cửa đối

Huyện Cẩm-phả

26

Phao vàn chảy (Ti mon vàn)

Vụng pháo đài con

-

27

Pháo thòi vàn

Vũng pháo đài

-

28

Phò vàn chảy

Vũng bà bé

-

29

Pirate (Anse du)

Vũng ổ lợn

-

30

Quan lan (Baie de)

Vịnh Vân đồn

-

31

Sủi chẻng

Vùng giếng nước

-

32

Tài coảng hảo

Cửa cảng to

-

33

Tài coảng mỷ

Đuôi cảng to

-

34

Tám cháu

Vũng ba châu

-

35

Thần xéc

Vũng đá than

-

36

Tsiong mun (Passe)

Cửa nội

-

37

Tsiong mui tao

Vũng đầu tán

Huyện Móng-cái

38

Tunnels (Cirque des)

Hồ Ba hầm

Thị xã Hồng-gai

39

Wallut (Port)

Bến Vạn hoa

Huyện Cẩm-phả

40

Xan xéc van

Vũng Ba đá

-

41

Xát thính cháu thòng

Vũng bảy sao

-

42

Xui ching van

Vũng to

-

C. TÊN CÁC LUỒNG, LẠCH, SÔNG, CÁI, KHE, KÊNH, CẶP, CỐNG

1

Aiguade

Cái cõng bà

Huyện Cẩm-phả

2

Alouette (Chenal de I’)

Lạch bề hen

Thị xã Hồng-gai

3

Antilope (Rivière de I’)

Cái bắc thang

Huyện Cẩm-phả

4

Arche (Baie de I’)

Cống gọ

Thị xã Hồng-gai

5

Arche (Chenal de I’)

Lạch giải

-

6

Aspic (Passe de I’)

Lạch hang trống

Huyện Cẩm-phả

7

Bourayne (Chenal du)

Luồng thẻ vàng

Thị xã Cẩm-phả

8

Bourayne (Chenal du)

Lạch Hoi

Huyện Cẩm-phả

9

Bourrasque (Chenal de la)

Lạch Chi lăng

Huyện Đầm-hà

10

Brandon (Chenal du)

Lạch Tràng giá

Thị xã Hồng-gai

11

Bruyères (Petite passe des)

Luồng Đông ma

Huyện Cẩm-phả

12

Buffles (Rivière aux)

Cái cõng ông

-

13

Cái Ké (Rivière)

Cái Đài

-

14

Carabine (Chenal de la)

Lạch vông vang

-

15

Casque (Passe du)

Lạch gối

-

16

Cathédrale (Chenal de la)

Lạch ác

Thị xã Hồng-gai

17

Chateau Renaud (Chenal du)

Lạch Buộm

-

18

Cok ouo cong

Sông Quất đông

Huyện Móng-cái

19

Crochet (Passe)

Luồng giường

Thị xã Hồng-gai

20

Dammai (Rivière)

Cái Bàn Mai

Huyện Cẩm-phả

21

Duchaffaut (Chenal)

Luồng Cái bầu

-

22

Ducouédie (Chenal)

Lạch hòn cật

Thị xã Hồng-gai

23

Etoile (Chenal de I’)

Lạch đầu xuôi

-

24

Hamelin (Chenal de I’)

Luồng Hồng gai

-

25

Henriette (Passe)

Lạch miểu

-

26

Hydres (Passe des)

Luồng miệng bà

Thị xã Hồng-gai

27

Jaguar (Chenal du)

Luồng sông mang

Huyện Cẩm-phả

28

Kersaint (Chenal du)

Lạch Trà lạo

-

29

Lapérouse (Passe du)

Lạch Đống tráng

-

30

Lutin (Chenal du)

Lạch đầu gỗ

-

31

Lynx (Chenal du)

Lạch Cống thỏ

-

32

Móng-cái (Rivière de)

Sông Móng-cái

Huyện Móng-cái

33

Pluvier (Passe du)

Lạch Văn tế

Thị xã Hồng-gai

34

Quảng-yên (Route de)

Lạch Vểu

-

35

Roc aux aigles (Chenal du)

Lạch đống chén

Huyện Cẩm-phả

36

Saône (Chenal de la)

Lạch Mé cả

-

37

Surprise (Chenal de la)

Luồng cái quít

-

38

Sylphes (Port des)

Cống đầu cặp

-

39

Tiên-yên (Rade de)

Lạch Tiên-yên

Huyện Tiên-yên

40

Vaico (Passe du)

Lạch Cửa áng

Thị xã Hồng-gai

41

Volta (Chenal du)

Lạch Cát nàng

-

D. TÊN CÁC MŨI, GHỀNH, BÃI, CHƯƠNG

1

Arbres (Pointe des)

Ghềnh ổi

Huyện Cẩm-phả

2

Clocheterie (Banc de la)

Bãi cạn

Huyện Hà-cối

3

Coq (Pointe du)

Ghềnh cổ cò

Huyện Cẩm-phả

4

Cormoran (Pointe)

Ghềnh lưỡi liềm

-

5

Ducouédie (Pointe)

Mũi đầu gù

-

6

Edma (Pointe)

Ghềnh hang

Thị xã Hồng-gai

7

Ergot (L’)

Mũi cựa gà

Huyện Cẩm-phả

8

Est (Pointe de I’)

Mũi Trà bản

-

9

Grand banc

Bãi lớn

-

10

Grottes (Pointe des)

Mũi đá mài

Thị xã Hồng-gai

11

Huitres (Pointe aux)

Ghềnh cây sơn

Huyện Cẩm-phả

12

Loutres (Pointe des)

Ghềnh Bò lội

-

13

Minchao (Pointe)

Mũi đầu cào

-

14

Mines (Pointe des)

Ghềnh đầu mối

Thị xã Hồng-gai

15

Nord Ouest (Plateau du)

Bãi cạn tây bắc

Huyện Cẩm-phả

16

Pagode (Pointe)

Mũi chùa

Huyện Tiên-yên

17

Palétuviers (Pointe des)

Mũi đồng rui

-

18

Pirate (Pointe du)

Ghềnh cán dao

Huyện Cẩm-phả

19

Pluvier (Banc du)

Bãi đá

Huyện Móng-cái

20

Quan lạn (Cap)

Mũi Quan lạn

Huyện Cẩm-phả

21

Rita (Pointe)

Ghềnh chèo gấp

-

22

Roc aux aigles (Le)

Mỏm phượng hoàng

-

23

Roche (Pointe de la)

Ghềnh vua bà

Huyện Tiên-yên

24

Sommeil (Pointe du)

Mũi Vạn cảnh

Huyện Cẩm-phả

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm

 


PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC HÒN, ĐẢO, ĐỈNH, BẾN, CỬA, VỊNH, VŨNG, LUỒNG, LẠCH, MŨI, GHỀNH, BÃI…CÓ TÊN TIẾNG VIỆT CŨ VÀ MỚI CỦA TỈNH QUẢNG-NINH.

 

Số thứ tự

Tên tiếng Việt cũ

Tên thống nhất từ nay

Thuộc huyện nào

A. TÊN CÁC  HÒN, ĐẢO, CỒN, ĐÁ, NÚI, ĐỈNH

 

Các hòn, đảo:

 

 

1

An

(hòn)

Am ngoài

(hòn)

Huyện Đầm-hà

2

Áng

-

Áng

-

Thị xã Hồng-gai

3

Ba cửa

-

Ba cửa

-

Thị xã Cẩm-phả

4

Ba hòn

-

Ba chóp

-

Huyện Tiên-yên

5

Ba mắt

-

Mắt mện

-

Huyện Cẩm-phả

6

Ba nén cặp

-

Ba nén cặp

-

Thị xã Hồng-gai

7

Ba vụng

-

Ba vụng đước

-

Huyện Cẩm-phả

8

Bà đốc

-

Bà đốc

-

-

9

Bà hen

-

Bề hen

-

Thị xã Hồng-gai

10

Bạc đầu

-

Bạc đầu

-

-

11

Bàn chân

-

Bàn chân

-

Huyện Cẩm-phả

12

Bánh dày

(đảo)

Bánh dày

(đảo)

-

13

Bằng

(hòn)

Bằng

(hòn)

Thị xã Hồng-gai

14

Béo

-

Mập

-

-

15

Béo đá

-

Béo đá

-

Huyện Cẩm-phả

16

Bến kể

-

Bến kể

-

Thị xã Cẩm-phả

17

Biển

-

Lũng nhụ

-

-

18

Bìm bìm

-

Bìm bìm

-

Huyện Yên-hưng

19

Bò vàng

-

Bò vàng

-

Huyện Đầm-hà

20

Bồ câu con

-

Bồ câu con

-

Thị xã Hồng-gai

21

Bồ rọ đông

-

Bồ rọ đông

-

Huyện Cẩm-phả

22

Bồ rọ giữa

-

Bồ rọ giữa

-

-

23

Bồ rọ tây

-

Bồ rọ tây dưới

-

-

24

Bối tóc

-

Bối tóc

-

-

25

Bòng

-

Bánh chưng

-

Thị xã Hồng-gai

26

Buộm con

-

Buộm con

-

Thị xã Cẩm-phả

27

Buộm đông

-

Buộm đông

-

-

28

Buồng chò

-

Buồng chò

-

Huyện Cẩm-phả

29

Cả trên

-

Bà cô tây

-

Thị xã Hồng-gai