Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 370-TTg năm 1959 về trách nhiệm của các Bộ và Ủy ban Hành chính địa phương đối với việc xây dựng nhà máy liên hợp gang thép Thái Nguyên do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 370-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 12/10/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 370-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1959 

 

QUYẾT  ĐỊNH

VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY LIÊN HỢP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ tính chất quan trọng của công trường xây dựng nhà máy liên hợp gang thép Thái nguyên, ngày 29 tháng 09 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập hội nghị các Bộ và Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc, Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Nguyên để giao trách nhiệm cho các Bộ và chính quyền địa phương đối với công trường xây dựng, nhằm đẩy mạnh việc chuẩn bị và thi công, đảm bảo hoàn thành tốt công trình to lớn này. Bản phụ lục kèm theo quyết định này là nghị quyết của cuộc hội nghị nói trên cần được các Bộ và chính quyền địa phương chấp hành đầy đủ (1).
Trong khi phối hợp giữa các Bộ và địa phương để đẩy mạnh công việc xây dựng nhà máy gang thép, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mấy vấn đề dưới đây:

1. Vì nhà máy liên hợp gang thép Thái Nguyên có tầm quan trọng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, và việc xây dựng nhà máy đó gặp rất nhiều khó khăn phức tạp nên các Bộ và chính quyền địa phương cần coi là một công trình trọng điểm số một trong toàn bộ công tác xây dựng cơ bản của ta hiện nay. Các Bộ và chính quyền địa phương cần tổ chức sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công nghiệp để việc xây dựng công trình đó được thuận lợi nhanh chóng và đạt kết quả tốt.

2. Bộ Công nghiệp và Ban chỉ huy công trường xây dựng cần căn cứ tình hình thực tế có kế hoạch cụ thể trong việc chuẩn bị và thi công. Các Bộ và chính quyền địa phương cần có kế hoạch cụ thể để phối hợp ăn khớp với kế hoạch xây dựng của công trường. Nếu không chú ý đặt kế hoạch cho sát và ăn khớp giữa các Bộ thì sẽ gây ra rất nhiều lãng phí.

3. Bộ Công nghiệp và Ban chỉ huy công trường cần coi trọng công tác  tư tưởng và chính trị, cũng như công tác tổ chức tại công trường. Trong việc lãnh đạo cần chú ý thực hiện sự chỉ đạo thống nhất và tập trung.

4. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Công nghiệp cần căn cứ yêu cầu và khả năng thực tế mà quy định thời gian cho kế hoạch chuẩn bị, thi công và hoàn thành công trình xây dựng này. Trong khi quy định thời gian kế hoạch vừa phải chú ý khẩn trương, tích cực, lại vừa phải chắc chắn thận trọng, đảm bảo thực hiện tốt.

5. Trong bản quy định trách nhiệm các Bộ và địa phương đối với công trường mới nêu lên những nhiệm vụ chung và chủ yếu. Bộ Công nghiệp và các Bộ cần thảo luận các vấn đề cụ thể để việc thực hiện được thống nhất.

6. Văn phòng Kinh tế tài chính Thủ tướng phủ và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm đặc biệt chú ý theo dõi tình hình xây dựng nhà máy gang thép và giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo sự phối hợp các Bộ theo như tinh thần quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Hùng

 

(1) Không in bản phụ lục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 370-TTg năm 1959 về trách nhiệm của các Bộ và Ủy ban Hành chính địa phương đối với việc xây dựng nhà máy liên hợp gang thép Thái Nguyên do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31