Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/2002/QĐ-BNNPTNT-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 14/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2002/QĐ-BNNPTNT-TCCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG TRẠM THỰC NGHIỆM THUỶ NÔNG – MÔI TRƯỜNG TÂN THẠNH THUỘC VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI MIỀN NAM SANG TRỰC THUỘC VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ nghị quyết số 120/NQ/BCS ngày 30/11/2001 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng hệ thống vViện nghiên cứu;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học thuỷ lợi Miền nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trạm Thực nghiệm thuỷ nông – môi trường Tân Thạnh thuộc Viện Khoa học thủy lợi miền Nam sang trực thuộc Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Trụ sở của Trạm thực nghiệm thủy nông - môi trường Tân Thạnh đặt tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (địa điểm hiện tại của trạm).

Điều 2. Giao cho viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền nam và Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông cửu Long chịu trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận toàn bộ vật chất kỹ thuật, đất đai, hồ sơ tài liêuụ có liên quan, lao động, chỉ tiêu biên chế: hiện có (số quyết toán năm 2001 và phát sinh đến nay) của trạm thực nghiệm thuỷ nông – môi trường Tân Thạnh và xong trước ngày 31/5/2002.

Giao cho các Vụ thuộc Bộ theo chức năng hướng dẫn hai Viện tiến hành bàn giao và tiếp nhận Trạm Thực nghiệm thuỷ nông – môi trường Tân Thạnh theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

Giao cho Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long xây dựng lại nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trạm Thực nghiệm thuỷ nông – môi trường Tân Thạnh nhằm phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp phát triển nông nghiệp vùng Đồng Tháp mười của Trạm, phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu của Viện vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cung cấp giống cây trồng chất lượng cho tỉnh Long An, trình Bộ quyết định trước ngày 30/6/2002.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam và Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2002/QĐ-BNNPTNT-TCCB ngày 14/05/2002 về việc chuyển nguyên trạng Trạm Thực nghiệm thuỷ nông – Môi trường Tân Thạnh thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.673

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!