Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3575/2008/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực pháp luật do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3575/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 10/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3575/2008/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 971/STP-VB ngày 21/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực pháp luật.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3575/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh)

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

2

3

4

5

6

1

Quyết định

748/UBTH

25/5/1992

Về việc thành lập phòng công chứng số 1 tỉnh Thanh Hóa

Do Q.định số 2097/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 về việc chuyển các phòng Công chứng thành các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa thay thế

2

Quyết định

781/UBTH

6/5/1997

Về việc chuyển phòng công chứng Nhà nước số 1 thuộc UBND tỉnh về thuộc Sở Tư pháp

Do Q.định số 2097/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 về việc chuyển các phòng Công chứng thành các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa thay thế

3

Quyết định

1353/QĐ-UB

2/7/1998

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến GDPL tỉnh Thanh Hóa

Do Q.định số 1920/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thay thế

4

Quyết định

452/1999/QĐ-UB

23/3/1999

Về việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách thuộc Sở Tư pháp

Do Q.định số 2098/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 về việc đổi tên và kiện toàn Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thanh Hóa thay thế

5

Quyết định

753/QĐ-UB

30/3/2001

Về việc đổi tên phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Thanh Hóa

Do Q.định số 2097/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 về việc chuyển các phòng Công chứng thành các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa thay thế

6

Chỉ thị

05/2001/CT-UB

19/4/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Do công việc đã hoàn thành

7

Quyết định

2050/QĐ-UB

15/8/2001

Về việc thành lập phòng Công chứng số 2

Do Q.định số 2097/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 về việc chuyển các phòng Công chứng thành các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa thay thế

8

Quyết định

2051/QĐ-UB

15/8/2001

Về việc thành lập phòng Công chứng số 3

Do Q.định số 2097/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 về việc chuyển các phòng Công chứng thành các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa thay thế

9

Quyết định

233/QĐ-UBND

19/01/2007

Về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007

Do thời hiệu văn bản quy định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3575/2008/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực pháp luật do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84