Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 356/QĐ-BKHCN-2003 thành lập Văn phòng thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 356/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 25/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 356/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Quyết định số 160/QĐ ngày 22/5/1984 của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1358/CP-TCQT ngày 30/10/2002 về việc giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập một đầu mối và tổ chức hoạt động Điểm hỏi đáp quốc gia và Thông báo quốc gia về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại;
Theo đề nghị của Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam WTO/TBT Notification Authority and Enquiry Point.

Điều 2. Văn phòng TBT Việt Nam là đầu mối Quốc gia về thực hiện việc hỏi đáp và thông báo các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng có liên quan tới vấn đề hàng rào kỹ thuật đối với thương mại.

Văn phòng TBT Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước. Biên chế của Văn phòng được cân đối trong tổng biên chế được giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu VP, Vụ TCCBKH

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hoàng Văn Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 356/QĐ-BKHCN-2003 thành lập Văn phòng thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87