Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách, thành lập một số thôn thuộc xã Ia Lâu và Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 35/2006/QĐ-UBND-GL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2006/QĐ-UBND-GL

Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP MỘT SỐ THÔN THUỘC XÃ IA LÂU VÀ IA BOÒNG, HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UB ngày 20/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định tạm thời việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;
Xét Tờ trình số 142/TT-UBND ngày 04/5/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông về việc chia tách thôn và thành lập thôn mới;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập thôn Pác Pó thuộc xã Ia Lâu, huyện Chư Prông trên cơ sở 223 hộ, 1.045 nhân khẩu dân kinh tế mới đến định cư tại xã.

Địa giới: phía Đông giáp rừng phòng hộ; phía Tây giáp suối Cát và đường đất; phía Nam giáp suối Cát; phía Bắc giáp khu quy hoạch cụm xã.

2. Chia thôn Ninh Hòa thuộc xã Ia Boòng, huyện Chư Prông thành 02 thôn là thôn Ninh Hòa và thôn Ninh Phúc:

a. Thôn Ninh Hòa (mới): gồm 232 hộ, 818 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Đoàn Kết (khu dân cư) và thôn Ninh Phúc (suối Ia Boòng và đường lô cao su); phía Tây giáp xã Ia O; phía Nam giáp thôn Sơr (đất cao su và ruộng lúa); phía Bắc giáp xã Ia Drang.

b. Thôn Ninh Phúc: gồm 67 hộ, 271 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thị trấn Chư Prông; phía Tây giáp thôn Ninh Hòa (suối Ia Boòng và đường lô cao su); phía Nam giáp xã Ia Me; phía Bắc giáp các thôn Đoàn Kết, Klũh và Klãh (khu đất sản xuất).

3. Chia Thôn Tnao thuộc xã Ia Boòng, huyện Chư Prông thành 02 thôn là thôn Tnao và thôn Khơr:

a. Thôn Tnao (mới): gồm 65 hộ, 320 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Mơ; phía Tây giáp xã Ia O; phía Nam giáp thôn Khơr (khu đất sản xuất); phía Bắc giáp thôn Briêng (khu dân cư).

b. Thôn Khơr: gồm 21 hộ, 99 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Mơ; phía Tây giáp xã Ia O; phía Nam giáp rừng; phía Bắc giáp thôn TNao (khu đất sản xuất).

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân xã Ia Lâu và Ia Boòng triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ChưPrông và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Lâu và Ia Boòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHPhạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách, thành lập một số thôn thuộc xã Ia Lâu và Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5