Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 347-CP năm 1977 về việc thành lập Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 347-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 27/12/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 347-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ nghị định số 242-CP ngày 13-12-1965 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp, thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

Điều 2. – Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp là cơ quan khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề về khoa học giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp và những vấn đề làm cơ sở khoa học cho những quyết định về chủ trương, chính sách và biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ đại học và trung học chuyên nghiệp.

Điều 3. - Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do một Viện trưởng phụ trách, có hai hoặc ba Phó viện trưởng giúp việc.

Điều 4. - Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quy định; bảo đảm biên chế gọn, nhẹ, và hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 5. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 347-CP năm 1977 về việc thành lập Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155