Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3462/QĐ-UBND năm 2009 kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3462/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3462/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Thông tư 40/TT-BTC ngày 23/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chun;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 14/BCĐQG, ngày 26/6/2008 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp;

Xét đề nghị của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố tại Tờ trình số 60-TTr/BCĐ ngày 16/6/2009 về việc đề nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội gồm:

1. Trưởng Ban:

- Ông Đào Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

2. Phó Trưởng Ban thường trực:

- Ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội;

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.

- Ông Nguyễn Khắc Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế;

4. Các y viên:

- Bà Đặng Huyền Thái - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Thành phố;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố;

- Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố;

- Bà Trần Thị Phương Hoa - Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;

- Ông Trịnh Văn Chế - Phó trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Cục Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô;

- Ông Hoàng Đức Vĩnh - Chuyên viên Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Ông Nguyễn Cao Dũng - Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy;

- Ông Nguyễn Quang Sơn - Phó trưởng Phòng Lao động - Chính sách xã hội Văn phòng UBND thành phố;

- Ông Trần Mai Hồng - Phó phòng Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính;

- Ông Dương Đình Hùng - Bệnh viện trưởng Công an thành phố Hà Nội;

- Ông Vũ Công Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm phòng, chống AIDS;

- Ông Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và Gia đình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Bà Vũ Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hà Nội;

- Ông Lê Quang Đại - Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hà Nội;

- Ông Trần Phúc Lộc - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Mặt trận Thanh niên Thành đoàn - Ủy viên Ban thư ký Hội LHTN thành phố Hà Nội;

- Ông Phạm Tuấn Dương - Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Điều 2. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nộicó Văn phòng thường trực đặt tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ Thành phố.

Văn phòng thường trực thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của Thành phố có tài khoản riêng và con dấu riêng.

Kinh phí sử dụng cho công tác vận động hiến máu tình nguyện do ngân sách Nhà nước, đảm bảo phù hợp với Luật Ngân sách và các ngun kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của Thành phố có nhiệm vụ:

1. Xây dựng Quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố.

2. Lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Tiếp nhận nguồn kinh phí từ Trung ương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác tuyên truyn, vận động hiến máu tình nguyện.

4. Chỉ đạo, trin khai công tác vận động hiến máu tình nguyện vi tất cả các quận, huyện, thị xã đđảm bảo đủ máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Tchức tập huấn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và tình nguyện viên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

6. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên và hội viên, đoàn viên về vai trò và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người.

7. Thành lập các Câu lạc bộ hoặc Đội dự bị hiến máu tình nguyện trực thuộc Thành phố và trực thuộc các quận, huyện, thị xã.

8. Xây dựng Quy chế tôn vinh khen thưởng cho người hiến máu tình nguyện và kịp thời khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện.

9. Kim tra, giám sát và báo cáo kết quả về UBND Thành phố và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký, thay thế Quyết định s 2464/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội; Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể có liên quan, UBND quận, huyện, thị xã và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- BCĐ Quốc gia vận động HMTN; (báo cáo)
- TTTU, TTHĐND TP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (báo cáo)
- Như Điều 4;
- Hội Chthập đỏ Thành phố;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Hội LHTN Thành phố;
- Các thành viên BCĐVĐHMTNTP;
- CVP UBND TP;
- PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- LĐCSXH, KT, VH-KG;
- Lưu: VT, Sơn (LĐ-CSXH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3462/QĐ-UBND năm 2009 kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.333
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127