Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 343-CP năm 1979 về việc thành lập Viện tư liệu phim Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa và thông tin do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 343-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 22/09/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 343-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN TƯ LIỆU PHIM VIỆT NAM THUỘC BỘ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ ban hành kèm theo nghị định số 172-CP ngày 01-11-1973.,
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thông tin.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay chuyển Viện tư liệu phim của Cục điện ảnh thành Viện tư liệu phim Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa và thông tin. Viện tư liệu phim Việt Nam là cơ quan sự nghiệp, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 2. - Viện tư liệu phim Việt Nam có nhiệm vụ :

1. Lưu chiểu tất cả các bộ phim điện ảnh và truyền hình của các cơ sở sản xuất phim thuộc các ngành, các địa phương trong cả nước (kể các tổ chức sản xuất có tính chất nghiệp dư).

2. Lưu trữ bảo quản và bảo vệ tất cả các loại phim điện ảnh và truyền hình đã được phép phát hành và đã nộp lưu chuyển : lưu trữ bảo quản và bảo vệ các loại phim có giá trị của nước ngoài và những đoạn phim có giá trị của Việt Nam chưa thành tác phẩm hoàn chỉnh.

3. Thường xuyên bổ sung số phim tư liệu hiện có bằng cách tổ chức việc quay thêm những đoạn phim tư liệu về con người, về lịch sử và những sự kiện của đất nước; giao dịch với các tổ chức tư liệu phim của nước ngoài để trao đổi những phim tư liệu theo kế hoạch được Bộ Văn hóa và thông tin xét duyệt.

4. Tổ chức việc khai thác phim tư liệu để phục vụ yêu cầu sản xuất phim và công tác nghiên cứu của các cấp, các ngành, các đoàn thể và các cơ sở sản xuất phim trong cả nước, theo quy chế của Bộ Văn hóa và thông tin.

5. Góp phần nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật điện ảnh của Việt Nam cũng như của các nước ngoài, nhằm phát triển ngành điện ảnh Việt Nam.

Điều 3. - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện tư liệu phim Việt Nam do đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thông tin quy định, theo phương châm gọn nhẹ và có hiệu lực.

Điều 4. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thông tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 343-CP năm 1979 về việc thành lập Viện tư liệu phim Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa và thông tin do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150