Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 34/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 21/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ KON RẪY TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 97/2006/QĐ-TTg , ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND , ngày 11 tháng 7 năm 2007 của kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2008 của kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX) về kết quả rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng;

Căn cứ Kết luận số 97-KL/BCS, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức - cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (trên cơ sở chia tách Công ty đầu tư phát triển nông lâm công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy).

Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy đóng tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy thực hiện theo quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg , ngày 14-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy quản lý 17 tiểu khu gồm: 441, 442, 444, 445, 448, 449, 450, 452, 453, 456, 459, 463, 464 xã Đăk Kôi; tiểu khu 519, 520, 521, 522 thị trấn Đăk Rơ Ve huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích là 16.178,3 ha (trong đó: Diện tích đất có rừng là 13.669,3 ha; diện tích đất chưa có rừng là: 2.509 ha).

Điều 3. Tổ chức bộ máy và kinh phí hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy.

Tổ chức bộ máy của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Kinh phí hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp trên cơ sở khối lượng công việc được giao.

Điều 4. Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản có liên quan phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế về tổ chức, hoạt động của đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2008/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.132.132