Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3348/TC-QĐ năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Số hiệu: 3348/TC-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Cao Sĩ Kiêm, Trần Hoàn
Ngày ban hành: 08/11/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3348/TC-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VỤ PHÁP CHẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 123/TTg ngày 1-3-1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin;
Xét đề nghị của đồng chí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Vụ Pháp chế là cơ quan chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin tổ chức và hướng dẫn xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ngành Văn hoá - Thông tin trong cả nước.

Điều 2.- Vụ Pháp chế có các nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chương trình xây dựng pháp luật và chương trình xây dựng ban hành các văn bản pháp quy hàng năm và dài hạn của Bộ Văn hoá - Thông tin trình Bộ trưởng.

- Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Tổ chức soạn thảo, tham gia soạn thảo các dự án văn bản được Bộ giao. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và thống nhất của các văn bản pháp quy trước khi trình Bộ trưởng.

- Nghiên cứu, chuẩn bị để Bộ góp ý kiến với các dự án, văn bản pháp quy do các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo có liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước về Văn hoá - Thông tin.

- Tham gia nghiên cứu, góp ý kiến các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ hoặc do Bộ trình Chính phủ ký kết.

- Tổ chức việc phổ biến các văn bản pháp luật: tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ pháp lý trong ngành Văn hoá - Thông tin.

- Tổ chức hệ thống hoá và rà soát các văn bản pháp luật về quản lý ngành và đề xuất với Bộ trưởng biện pháp xử lý.

- Kiến nghị với Bộ trưởng việc đình chỉ thực hiện hoặc bãi bỏ văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trái với hệ thống pháp luật của ngành Văn hoá - Thông tin.

- Phối hợp với thanh tra chuyên ngành tổ chức thanh tra các chuyên ngành Văn hoá - Thông tin theo quyết định của Bộ trưởng.

- Xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức pháp chế trong các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương để trình Bộ trưởng.

- Tham gia phân bổ, quản lý ngân sách xây dựng pháp luật của ngành Văn hoá - Thông tin.

- Quản lý việc khắc dấu, sử dụng con dấu của các đơn vị thuộc Bộ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

- Quản lý công chức, viên chức, tài sản của Vụ theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.- Tổ chức của Vụ Pháp chế gồm có:

- Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

- Các công chức làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4.- Đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm bố trí cán bộ đúng chức danh tiêu chuẩn và xây dựng quy chế hoạt động của Vụ trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6.- Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

Trần Hoàn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3348/TC-QĐ năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196