Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3247/QĐ-UBND năm 2007 về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3247/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 26/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3247/QĐ-UBND

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO THÀNH PHỐ

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão các cấp, các ngành;
Căn cứ Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về bổ sung nhiệm vụ báo tin động đất, cảnh báo sóng thần cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố tại Tờ trình số 23/TTr-PCLB ngày 26 tháng 02 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 179/TTr-SNV ngày 07 tháng 03 năm 2007 về việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó ban;

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó ban;

5. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó ban;

6. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó ban;

7. Ông Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Phó ban;

8. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban;

9. Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban; 

10. Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, uỷ viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng;

11. Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Thường trực Sở Công nghiệp thành phố, Uỷ viên;

12. Ông Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Uỷ viên;

13. Ông Trần Đình Vĩnh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ viên;

14. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố, Uỷ viên;

15. Ông Bùi Việt Dương, Chuyên viên Phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Bưu chính - viễn thông, Uỷ viên;

16. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, Uỷ viên;

17. Ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Thương mại, Uỷ viên;

18. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Uỷ viên; 

19. Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thương trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố, Uỷ viên; 

20. Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ viên;  

21. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng, Uỷ viên;

22. Ông Trần Đình Cử, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Uỷ viên;

23. Ông Phan Bá Toại, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố, Uỷ viên;

24. Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Uỷ viên;

25. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ viên;

26. Ông Phạm Việt Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ viên;

27. Ông Lê Tấn Bửu, Thượng tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Uỷ viên.

Toàn bộ danh sách và bảng phân công nhiệm vụ của 27 thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố đính kèm theo Quyết định này.

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố đảm nhận nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, bộ máy của Sở - ngành, đơn vị mình giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố; nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để chỉ đạo giải quyết.

Điều 2. Thường trực Ban và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố, cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn và cơ quan thường trực phòng, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần:

2.1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố:

Địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 8.292.741, 8.297.614, 8.292.618; Fax: 8.294.764;

Website: www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn.

2.2. Giao Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố quản lý Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố.

Địa chỉ: lầu 2, số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 8.232.742, 8.257.446, 8.297.598, 8.233.811.

Fax: 8.232.742, 8.233.811.

E-mail: banchihuypclb@hcm.fpt.vn, chicucthuvloi@hcm.fpt.vn;

Website: phongchonglutbaotphcm.gov.vn.

2.3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn trong công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố.

Địa chỉ: số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10.

Điện thoại: 069.652.005, 069.652.006.

Fax: 8.656.234, 8.249.329.

2.4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố làm cơ quan Thường trực Phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trong công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố.

Địa chỉ: số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.

Điện thoại: 8.231.808, 8.293.661.

Fax: 8.231.806.

Điều 3. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố có nhiệm vụ:

3.1. Thay mặt Uỷ ban nhân dân thành phố:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn các Sở - ngành, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác phòng, chống lụt, bão; khắc phục hậu quả do bão, lụt, thiên tai gây ra; báo tin động đất, cảnh báo sóng thần phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và tìm kiếm cứu nạn nhằm phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn, tính mạng dân cư trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện việc phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, thiên tai để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân.

3.2. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai (trong đó có động đất, sóng thần), lũ, bão, triều cường và công tác tìm kiếm cứu nạn hàng năm và các năm qua; trên cơ sở đó rà soát lại nhiệm vụ, phương án và kế hoạch phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố hàng năm, đảm bảo sát với thực tế và diễn biến của từng loại hình thiên tai, sự cố, tai nạn. Thực hiện việc xây dựng phương án, kế hoạch và báo cáo cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ - ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân thành phố.

3.3. Lập và trình Uỷ ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Uỷ ban nhân dân các quận - huyện và Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH SÁCH VÀ BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3247/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố)

1. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban:

- Phụ trách chung;

- Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp (bão, lũ, lụt, động đất, sóng thần, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn);

- Chủ tài khoản Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố; quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, điều động Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố (theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ);

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố.

2. Ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm Phó Ban Thường trực, phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai:

- Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng;

- Làm Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố và chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố;

- Trình Uỷ ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão (doanh nghiệp, công dân) hàng năm và đề xuất sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố.

3. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Đại tá Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó ban (phụ trách trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn của thành phố);

- Chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Tìm kiếm cứu nạn thành phố; điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lụt, bão gây ra;

- Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Công an thành phố và Bộ đội biên phòng thành phố xây dựng, lập kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 9.

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm Phó ban:

- Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão và thiên tai gây ra đối với các sở - ngành, quận - huyện;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Thủ Đức.

5. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố làm Phó ban:

- Phụ trách vấn đề ngân sách địa phương phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả lụt, bão và các vấn đề tài chính phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận - huyện để tổ chức hướng dẫn thu - nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 12.

6. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố làm Phó ban (phụ trách trực tiếp công tác phòng, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần của thành phố):

- Phụ trách công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả liên quan đến tài nguyên nước, môi trường, động đất, sóng thần, sự cố tràn dầu, khai thác khoáng sản (gây sạt lở bờ sông, rạch, đê bao) và giao quyền sử dụng đất;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Nhà Bè.

7. Ông Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố làm Phó ban:

- Phụ trách công tác bảo đảm giao thông; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả liên quan đến pháp luật hàng hải, giao thông thủy nội địa, giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, tiêu thoát nước (chống úng, ngập) nội thành - đô thị và sạt lở bờ sông, rạch;

- Tham gia theo dõi, phụ trách khối giao thông - công chính trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Bình Thạnh.

8. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Phó ban:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân và phương tiện hoạt động nghề cá trên biển (ngành thủy sản) theo Nghị định số 66/2005/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Thủy sản;

- Bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy - hải sản của thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Bình Chánh.

9. Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Phó ban:

- Phụ trách vấn đề tiêu thoát nước, chống ngập úng ngoại thành và vùng nông thôn ở các quận ven;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 10

10. Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) làm Uỷ viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng;

- Tham mưu và đề xuất, giải quyết một số công việc do Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố giao;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 3.

11. Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Thường trực Sở Công nghiệp thành phố làm Uỷ viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối công nghiệp;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Phú Nhuận.

12. Ông Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Uỷ viên:

- Phụ trách chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và các công trình trọng điểm phòng, chống lụt bão thành phố; tham gia theo dõi, phụ trách khối Công an trên địa bàn thành phố; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn;

- Phối hợp với Sở Y tế thành phố thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN những nạn nhân không nhận dạng được sau thiên tai;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 1

13. Ông Trần Đình Vĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) làm Uỷ viên:

- Phụ trách và điều hành hệ thống thông tin, liên lạc vô tuyến điện ngành thủy sản thành phố; phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố và huyện Cần Giờ: thông tin, thông báo về tin áp thấp nhiệt đới, bão cho ngư dân; nắm (số lượng, vị trí) ghe, tàu đánh bắt thủy - hải sản đang khai thác và chưa xuất bến khi có bão, áp thấp nhiệt đới;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ (phối hợp với thành viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố).

14. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố làm Uỷ viên:

- Phụ trách công tác đảm bảo an toàn mạng lưới điện, nguồn điện thành phố. Bảo đảm nguồn điện đầy đủ, ưu tiên cung cấp điện cho cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, dự báo, cảnh báo phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn và cục trạm bơm điện để bơm chống ngập úng;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 5.

15. Ông Bùi Việt Dương, Chuyên viên Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Bưu chính Viễn thông thành phố làm Uỷ viên;

- Phụ trách công tác phong, chống lụt, bão trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông; phối hợp với Bưu điện thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn thành phố khi có bão, lụt và suốt mùa mưa bão.

16. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ làm Uỷ viên:

- Phụ trách công tác về khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống lụt bão; dự báo bão, lũ, triều cường... theo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tham mưu, đề xuất các vấn đề khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 7.

17. Ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Thương mại thành phố làm Uỷ viên:

- Phụ trách vật tư, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm,... phục vụ khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão; tham gia theo dõi, phụ trách khối thương mại trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 8.

18. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố làm Uỷ viên: 

- Phụ trách chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá cấp cứu, phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt; tham gia theo dõi, phụ trách khối y tế trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 11.

19. Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Uỷ viên:

- Phụ trách công tác vận động cứu trợ, tổ chức thực hiện phân phối (hàng hóa, tiền) cứu trợ để khắc phục hậu quả bão, lụt;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Tân Bình.

20. Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố làm Uỷ viên:

- Phụ trách công tác cứu trợ thiên tai, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở các quận - huyện bị thiên tai theo Nghị định số 07/2000/NĐ-CP và Nghị định số 168/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 6.

21. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố làm Uỷ viên: 

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối xây dựng; phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn kiểm tra, xử lý, đề xuất hướng giải quyết các nhà, chung cư, xưởng, công trình xuống cấp không bảo đảm an toàn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, xoáy, động đất và sóng thần;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Bình Tân.

22. Ông Trần Đình Cử, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố làm Uỷ viên:

- Đại diện Cục Thuế thành phố chỉ đạo các phòng chức năng và Chi cục Thuế các quận - huyện, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chính thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận huyện tổ chức thực hiện giao và thu chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 4.

23. Ông Phan Bá Toại, Đại tá Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố làm Uỷ viên:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố và Chi cục Quản lý chất lượng - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong công tác tìm kiếm cứu nạn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân;

- Kiểm tra, ngăn chặn tàu thuyền không cho ra khơi khi có tín hiệu báo bão, lũ, thời tiết có nguy cơ gây ra tai họa. Tổ chức ứng cứu và bắn pháo hiệu theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố;

- Phối hợp với đồng chí Trần Đình Vĩnh chi cục Quản lý chất lượng - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Cần Giờ;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Tân Phú.

24. Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố làm Uỷ viên:

- Phụ trách các vấn đề về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai tại thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Gò Vấp. 

25. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) làm Uỷ viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão các công trình thủy lợi thành phố, trong đó có hai hệ thống công trình lớn: kênh Đông Củ Chi và Hóc Môn - Bắc Bình Chánh; hỗ trợ các quận - huyện chống úng, chống hạn;

- Chỉ đạo Xí nghiệp Quản lý - Khai thác công trình thủy lợi Thủ Đức và phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức trong công tác kiểm tra, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đầu tư công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt bão trên địa bàn quận Thủ Đức;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Củ Chi.

26. Ông Phạm Việt Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) làm Uỷ viên kiêm Phó Chánh Văn phòng:

- Đề xuất, giải quyết một số công việc của Văn phòng Thường trực Ban; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết công việc khi Chánh Văn phòng đi vắng;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Hóc Môn.

27. Ông Lê Tấn Bửu, Thượng tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy làm Uỷ viên:

- Phụ trách công tác cứu hộ - cứu nạn liên quan đến cháy, nổ;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Giao thông Công chính thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và Sở Xây dựng thành phố trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất, sóng thần, sập nhà, sập công trình, sạt lở bờ sông, bờ biển gây thiệt hại về người và tài sản;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 2./.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3247/QĐ-UBND năm 2007 về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74