Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 315 QĐ/KL-VP năm 2008 thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 315QĐ/KL-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 315QĐ/KL-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO CÁC VƯỜN QUỐC GIA THUỘC BỘ CHO CỤC KIỂM LÂM QUẢN LÝ

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ các Quyết định số 975, 976, 977, 978, 979, 980/QĐ/BNN-TCCB ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ ý kiến thoả thuận cử người tham gia của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Vụ Kế hoạch;
Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Hà Công Tuấn, Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Phó tổ trưởng, thường trực.

3. Ông Lê Thái Hà, Chánh văn phòng Cục - Thư ký tổng hợp.

4. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phụ trách Kế toán - Thành viên.

5. Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên  -Thành viên.

6. Ông Nguyễn Hồng Minh, Chuyên viên Phòng Tin học, dữ liệu- Thành viên.

7. Ông Trần Văn Đáng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên.

8. Ông Trần Hoàng Hiệp, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Thành viên.

9. Ông Trần Minh Hà, Chuyên viên Vụ Tài chính - Thành viên.

10. Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác như sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn các Vườn quốc gia thực hiện như Phương án số 316/KL-VP (kèm theo) và quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển giao các Vườn quốc gia cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 3. Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng chức năng của Cục Kiểm lâm, Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để b/c);
- Các Vụ TCCB,TC,KH (để phối hợp);
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315 QĐ/KL-VP năm 2008 thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118