Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 315/2003/QĐ-BCA(V19) công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 315/2003/QĐ-BCA(V19) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Nguyễn Khánh Toàn
Ngày ban hành: 21/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 315/2003/QĐ-BCA(V19)

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN SỐ 315/2003/QĐ-BCA(V19) NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 10 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,
Căn cứ Nghị định số 37/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an ban hành thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2002 bị bãi bỏ gồm 15 văn bản (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Toàn

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC,

BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số315/2003/QĐ-BCA(V19)

ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Số thứ tự

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

1

Quyết định

600/C11(C26)

23/5/1994

Tổng cục II

Bộ Nội vụ

Ban hành Quy trình điều tra, xử lý tai nạn giao thông đường bộ

2

Quyết định

1153/C11(C26)

08/9/1994

Tổng cục II

Bộ Nội vụ

Ban hành Quy trình điều tra, xử lý tai nạn giao thông đường sắt

3

Quyết định

1/14/2000

QĐ-BCA(C11)

11/12/2000

Bộ Công an

Ban hành Quy trình đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

4

Thông tư

07/TT-BNV (CI3)

19/9/1990

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn mẫu, việc khắc và quản lý, sử dụng con dấu trong công tác đối ngoại và con dấu của các cơ quan, các tổ chức nước ngoài sử dụng trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

5

Thông tư

06/TT-BNV (A11)

28/8/1992

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/HĐBT ngày 09/3/1992 về việc ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước "

6

Thông tư

03/TT-BNV

27/3/1993

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ về quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

7

Thông tư

04/BNV(A18)

27/3/1993

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 18/01/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

8

Thông tư

04/TT-BNV

23/4/1994

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cơ quan đơn vị công an

9

Thông tư

05/TT-BNV

06/6/1994

Bộ Nội vụ

Quy định mẫu và việc tổ chức khắc con dấu của các cơ quan, tổ chức

10

Thông tư

03/TT-BNV

24/7/1995

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn việc đăng ký, cấp biển số các loại phương tiện cơ giới đường bộ, kiểm tra và quản lý người điều khiền phương tiện thuộc ngành công an

11

Thông tư

04/TT-BNV

(C12)

10/9/1996

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn việc giải quyết những người đã có quyết định tập trung giáo dục cải tạo

12

Thông tư

16/1998/TT-BNV

21/01/1998

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào

13

Thông tư

1205/1999/TT-BCA

06/9/1999

Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Chống tham nhũng trong lực lượng công an nhân dân

14

Thông tư

15/2000/TT-BCA(C11)

08/12/2000

Bộ Công an

Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

15

Công văn

440/CV-

BNV(A24)

21/12/1992

Bộ Nội vụ

Quy định lại việc phân công trách nhiệm điều tra một số tội phạm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 315/2003/QD-BCA(V19)

Hanoi, May 21, 2003

 

DECISION

ANNOUNCING THE LIST OF ANNULLED LEGAL DOCUMENTS

THE MINISTER OF PUBLIC SECURITY

Pursuant to the November 12, 1996 Law on the Promulgation of Legal Documents and the December 16, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on the Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Government’s Decree No. 101/CP of October 23, 1997 detailing the implementation of a number of articles of the Law on the Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 355/TTg of May 28, 1997 establishing the Government’s Steering Board for general review and systemization of legal documents;
Pursuant to the Government’s Decree No. 37/1998/ND-CP of June 9, 1998 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Public Security;
At the proposal of the director of the Legal Department,

DECIDES:

Article 1.- To announce the list of 15 annulled legal documents in the field of security and order, which had been issued by the Ministry of Public Security by the end of December 31, 2002 (in the list enclosed herewith).

Article 2.- This Decision takes implementation 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 3.- The general directors, the heads of the units attached to the Minister and the directors of the Public Security Services of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/2003/QĐ-BCA(V19) công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.054
DMCA.com Protection Status