Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3110/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 3110/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3110/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên TTHC rà soát

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1.

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Trước ngày 30 tháng 8

 

2.

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

3.

Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

4.

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

5.

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố

Xây dựng

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý I

Quý II

 

6.

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố

7.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Trước ngày 30 tháng 8

 

8.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều buôn bán phân bón

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý I

 

9.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

10.

Cấp Giấy phép phổ biến phim

Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

11.

Cấp Giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

12.

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

13.

Đăng ký tổ chức lễ hội

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

14.

Thông báo tổ chức lễ hội

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

15.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

16.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

17.

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

18.

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

19.

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

20.

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Phòng chống tham nhũng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

21.

Thủ tục thực hiện việc giải trình

22.

Tiếp công dân tại Thanh tra thành phố

Tiếp công dân

Thanh tra thành phố

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Trước ngày 30 tháng 8

 

23.

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Trước ngày 30 tháng 8

 

24.

Cấp giấy phép bưu chính

25.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Thông tin và

Sở Thông tin và

Văn phòng

Quý II

Trước ngày

 

26.

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Truyền thông

Truyền thông

UBND thành phố

 

30 tháng 8

 

27.

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

28.

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Giám định thương mại

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý II

 

29.

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

30.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý II

 

31.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

32.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý II

 

33.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

34.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

35.

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 

 

 

 

 

36.

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Điện

Sở Công Thương

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý II

 

37.

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

38.

Tiếp công dân

Tiếp công dân

Sở Công Thương

Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý II

 

39.

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Phòng chống tham nhũng

Sở Công Thương

Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Quý II

 

40.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Quý II

 

41.

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Trước ngày 30 tháng 8

 

42.

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

43.

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Trước ngày 30 tháng 8

 

44.

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Tài nguyên khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Trước ngày 30 tháng 8

 

45.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND thành phố

Quý I

Trước ngày 30 tháng 8

 

46.

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

Văn phòng UBND thành phố

Quý II

Trước ngày 30 tháng 8

 

47.

Cấp phù hiệu trung chuyển

48.

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3110/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80