Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3106/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 3106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3106/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, huyện Phước Long; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long; thành lập các phường trực thuộc thị xã Bình Long; thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 4, Chương III, Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 216/TTr-TCCB ngày 23/10/2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1105/TTr-SNV ngày 29/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Điều 2.

1. Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế (sau đây goi tắt là Giám đốc Sở). Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật;

2. Trung tâm thực hiện chức năng y tế dự phòng và quản lý các Trạm Y tế xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế cấp xã), Phòng khám Đa khoa khu vực (nếu có) trên địa bàn huyện;

3. Giám đốc Sở có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3.

1. Trung tâm do Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản.

2. Trung tâm có các phòng, khoa chuyên môn theo quy định hiện hành. Các phòng, khoa chuyên môn thuộc Trung tâm có Trưởng phòng, Trưởng khoa và có 01 đến 02 Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa giúp việc cho Trưởng phòng, Trưởng khoa. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành theo quy định của UBND tỉnh.

3. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp của ngành y tế được UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Giám đốc Sở có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Bình Long và Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng các Trạm Y tế cấp xã, Phòng khám Đa khoa khu vực (nếu có) thuộc địa bàn huyện Hớn Quản về Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản quản lý và báo cáo kết quả về Sở Y tế và UBND tỉnh.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3106/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33