Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3076/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, ưu tú và Tổ tư vấn, giúp việc do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3076/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3076/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ VÀ TỔ TƯ VẤN, GIÚP VIỆC NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1843/TTr-SCT ngày 15 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2010 gồm 11 thành viên và Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng gồm 09 thành viên (gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2010 làm việc theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công Thương.

Tổ tư vấn, giúp việc có nhiệm vụ: Tư vấn, tham mưu, giúp việc Hội đồng về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến công tác xét tặng; kiểm tra tính xác thực nội dung kê khai các hồ sơ đăng ký xét tặng; thẩm định kỹ năng, kỹ xảo tay nghề; đánh giá tính kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị kinh tế các sản phẩm, tác phẩm của người được đề nghị xét tặng. Hội đồng và Tổ tư vấn, giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Kho bạc nhà nước Thành phố; Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố; các thành viên Hội đồng, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng; UBND các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- CVP, các PVP UBND TP;
- Lưu: VT, CTh (02b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)

Thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2010, gồm:

1. Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Lưu Tiến Long, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Ông Phạm Văn An, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Thành phố, Ủy viên

4. Ông Hoàng Duy Khanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên

5. Ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

6. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ủy viên

7. Ông Tô Ngọc Thanh, GS, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian VN, Ủy viên

8. Ông Lê Thanh, PGS, Hội đồng trang trí, Hội mỹ thuật VN, Ủy viên

9. Ông Vương Học Báo, PGS, nguyên giảng viên khoa điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật VN, Ủy viên

10. Ông Nguyễn Trọng Đoan, nguyên giảng viên khoa gốm Trường Đại học Mỹ thuật CN Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật ngành trang trí, Hội Mỹ thuật VN, Ủy viên.

11. Bà Đặng Mai Anh, Thạc sỹ ngành Mỹ thuật truyền thống, Phó khoa Mỹ thuật cơ sở Trường Đại học Mỹ thuật CN Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật ngành trang trí, Hội Mỹ thuật VN, Ủy viên.

Tổng số: 11 thành viên

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ TƯ VẤN, GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)

Thành viên Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng gồm:

1. Bà Trịnh Thị Hồng Loan, Trưởng phòng quản lý Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, Sở Công Thương, Tổ trưởng.

2. Ông Đinh Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Công Thương, Văn phòng UBND Thành phố, Tổ phó.

3. Ông Phùng Trọng Thành, Phó trưởng phòng quản lý Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, Sở Công Thương, Tổ viên.

4. Ông Lưu Thành Dũng, Chuyên viên phòng Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, Sở Công Thương, Tổ viên.

5. Ông Tô Ngọc Thanh, GS, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian VN, Chuyên gia mỹ thuật; Tổ viên.

6. Ông Nguyễn Trọng Đoan, nguyên giảng viên khoa gốm Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật ngành trang trí, Hội Mỹ thuật VN, Chuyên gia mỹ thuật; Tổ viên.

7. Ông Lê Thanh, PGS, Ủy viên Hội đồng trang trí, Hội mỹ thuật VN, Chuyên gia mỹ thuật, Tổ viên.

8. Ông Vương Học Báo, PGS, nguyên giảng viên khoa điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật VN, Chuyên gia mỹ thuật; Tổ viên.

9. Bà Đặng Mai Anh, Thạc sỹ ngành Mỹ thuật truyền thống, Phó khoa Mỹ thuật cơ sở Trường Đại học Mỹ thuật CN Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật ngành trang trí, Hội Mỹ thuật VN, Chuyên gia mỹ thuật, Tổ viên.

Tổng số: 09 thành viên

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3076/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, ưu tú và Tổ tư vấn, giúp việc do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78