Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3059/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 04/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2584/TTr-SYT ngày 30 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 63 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1736/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010, số 457/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Công bố kèm theo Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới

2

Cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy theo điều lệ Y tế quốc tế năm 2005 IRH 2005 thay thế chứng nhận “Miễn diệt chuột”

II. LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

1

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân người Việt Nam

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân người Việt Nam trường hợp bị mất; hư hỏng; bị thu hồi đối với Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật

3

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho cá nhân, tổ chức đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh trường hợp bị mất; bị hư hỏng; bị thu hồi do Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền

5

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

6

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

7

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa

8

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ kính thuốc

9

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ răng hàm giả

10

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

11

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

12

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

13

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe

14

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân người Việt Nam trường hợp bị thu hồi

15

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho cá nhân, tổ chức đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi tên, quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

III. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA, PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN

1

Giám định thương tích

2

Giám định xâm hại tình dục

3

Giám định tử thi

4

Giám định giới tính

5

Kết luận Giám định tình trạng sức khỏe tâm thần đối với trường hợp giám định pháp y, tâm thần

6

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

7

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

8

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

9

Giám định tai nạn lao động tái phát

10

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

11

Giám định tổng hợp

12

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định

13

Giám định khiếu nại

IV. LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

1

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho cá nhân người Việt Nam

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho cá nhân người Việt Nam trường hợp bị mất; hư hỏng

3

Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền trường hợp bị mất, hư hỏng

V. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM

1

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

2

Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký đăng ký hành nghề dược

3

Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

4

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

5

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn thuốc

6

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ do hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, thay đổi người quản lý chuyên môn, thay đổi tên cơ sở kinh doanh nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm họat động kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

8

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do bị mất cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc

10

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”

11

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”

12

Cấp Thẻ cho người giới thiệu thuốc

13

Đăng ký nhận thuốc phi mậu dịch

14

Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người

15

Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc

16

Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc

17

Cấp sổ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

VI. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

1

Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế

VII. LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

1

Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật)

2

Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật)

3

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Trung ương và tỉnh cấp giấy phép kinh doanh; hoặc các nhà hàng, bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 người ăn trở lên; các dịch vụ ăn uống trong khu công nghiệp, siêu thị, chợ, bệnh viện; các khu du lịch, lễ hội, hội nghị do tỉnh tổ chức quản lý; các khách sạn 1 sao trở lên và trong các trường học từ phổ thông trung học trở lên

4

Cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật)

5

Cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật)

VIII. LĨNH VỰC SỨC KHỎE SINH SẢN

1

Cấp Giấy phép hoạt động đối nhà hộ sinh

IX. THANH TRA

1

Tiếp công dân

2

Xử lý đơn

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

Giải quyết khiếu nại lần hai

5

Giải quyết tố cáo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.077

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.240.77