Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3022/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Bàn Kansai do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 3022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3022/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BÀN KANSAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bản ghi nhớ hợp tác giữa METI-KANSAI và UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 08/4/2013;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tại Tờ trình số 24/TTr-KCNĐN ngày 18/9/2013 và của Giám đốc sở nội vụ tại Tờ trình số 1842/TTr-SNV ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bàn Kansai, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Võ Thanh Lập - Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai: Trưởng bàn.

2. Ông Trần Kinh Quốc - Chuyên viên Phòng Đầu tư - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai: Thư ký (thường trực).

3. Ông Phạm Minh tiến - Quyền Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai: Thành viên.

4. Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng phòng Đào tạo - Cung ứng, trung tâm đào tạo - Cung ứng Lao động kỹ thuật - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai: Thành viên.

Văn phòng Bàn Kansai: Đặt tại Bộ phận một cửa - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bàn Kansai

1. Chức năng

- Bàn Kansai là tổ chức trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh tư vấn một cửa, tiếp nhận và trả kết quả cho các doanh nghiệp Kansai về đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

- Bàn Kansai là cầu nối giữa các doanh nghiệp Kansai với các sở, ngành địa phương của tỉnh để giải quyết các vấn đề phát sinh và yêu cầu trong quá trình đầu tư, triển khai dự án tại Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ

- tiếp nhận yêu cầu qua trao đổi trực tiếp, văn bản giấy, điện thoại và thu điện tử đến từ vùng Kansai.

- Cung cấp nội dung tư vấn phù hợp, phối hợp các đơn vị chức năng trả lời kết quả trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Quyền hạn của Bàn Kansai

- Bàn Kansai được quyền yêu cầu các sở, ngành và đơn vị có liên quan phối hợp, chia sẻ thông tin, thực hiện các công việc cần thiết để giải quyết kịp thời các yêu cầu liên quan đến đầu tư của nhà đầu tư vùng Kansai.

- Được quyền huy động các thành viên có tên tại Điều 1 để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bàn Kansai.

- Trưởng bàn Kansai có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Bàn Kansai với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Đồng Nai.

- Trưởng bàn Kansai chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Bàn Kansai, kịp thời báo cáo và đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp để xem xét, chỉ đạo, giải quyết công việc của Bàn Kansai.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

- Kinh phí hoạt động của Bàn Kansai do ngân sách tỉnh cấp thông qua Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng: Cục thuế, Cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3022/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Bàn Kansai do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236