Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 301/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 301/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THU TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết đinh số 20/2004/QĐ-TTG ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm;
Xét yêu cầu công tác vì được sự chấp thuận của Ban Kinh tế Trung ­ương; xét đề nghị của Bộ trưởng, Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức làm Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển các Vùng Kinh tế trọng điểm thay Thứ trưởng Nguyễn Tiến Sâm.

Điều 2. Mời các đồng chí có tên sau đây tham gia Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm quy định tại Điều 2, Quyết định số 1022/QĐ-TTG ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ:

- Đồng chí Tạ Hữu Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, theo dõi Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;

- Đồng chí Võ Đức Huy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, theo dõi Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung;

- Đồng chí Cao Sỹ Kiêm, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, theo dõi Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương trong các Vùng kinh tế trọng điểm, các đồng chí có tên tại Điều 1 , Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 301/QĐ-TTG ngày 14/04/2005 về việc bổ sung, điều chỉnh thành viên ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.072

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!