Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, đội Kiểm lâm cơ động;thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 1, số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 30/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 30/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 22 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC HẠT PHÚC KIỂM LÂM SẢN, ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG; THÀNH LẬP ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG SỐ 1, SỐ 2 THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rưng, khai thác rừng trái phép;

Căn cứ Quyết định số 1550/QĐ-UB ngày 16/12/1994 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai;

Thực hiện nội dung Công văn số 266/KL-TTPC ngày 29/3/2006 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2006/CT/TTg;

Theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh tại văn bản số 154/TT-CCKL ngày 09/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l. Giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, Đội Kiểm lâm cơ động và thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 01, Đội kiểm lâm cơ động số 02 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh, cụ thể như sau:

1. Giải thể Hạt phúc kiểm Lâm sản Song An, Hạt phúc kiểm lâm sản Ia Dré, Hạt phúc kiểm lâm sản Gia Le và Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

2. Thành lập Đội Kiểm lâm cơ động số 01 và Đội Kiểm lâm cơ động số 02 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

- Đội Kiểm lâm cơ động số 01 phụ trách địa bàn Thị xã An khê và các huyện: Kông Chro, KBang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh,

- Đội Kiểm lâm cơ động số 02 phụ trách địa bàn Thành phố Pleiku và các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Ia Grai.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm lâm cơ động số 01 và Đội kiểm lâm cơ động số 02 theo quy định.

Điều 2. Giao Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài sản, tài chính, công việc, hồ sơ tài liệu, biên, chế, lao động,...của các Hạt phúc kiểm lâm sản; tiến hành xử lý, giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết số tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu, biên chế và lao động của các Hạt phúc kiểm lâm sản trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Thời gian tiến hành xong trước ngày 15/06/2006.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2006/QĐ-UBND giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, đội Kiểm lâm cơ động;thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 1, số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117