Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 1996 về Đổi tên và chuyển đầu mối quản lý các đơnvị quản lý nhà nước và sự nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2963/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 14/09/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2963/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 9 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ CHUYỂN ĐẦU MỐI QUẢN LÝ CÁC ĐƠNVỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ SỰ NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ LỢI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương và quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 25/8/1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Theo đề nghị của Trưởng ban tổ chức Chính quyền tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Đổi tên và chuyển đầu mối quản lý các đơn vị quản lý nhà nước và sự nghiệp sau đây sang Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, kể từ ngày ký quyết định :

1- Chi cục bảo vệ thực vật

2- Chi cục Thú y

3- Chi cục định canh định cư và vùng kinh tế mới ( trên cơ sở hợp nhất Chi cục di dân phát triển vùng kinh tế mới và bộ phận định canh định cư )

4- Ban quản lý dự án đầu tư và tu bổ đê điều T.T.Huế

5- Trung tâm khuyến nông

6- Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ( đổi tên từ ban quản lý chương trình nước sinh hoạt nông thôn )

7- Đoàn điều tra quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp ( đổi tên từ đội điều tra quy hoạch lâm nghiệp)

Điều II: Chánh văn phòng UBND tỉnh , Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh , Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn , Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều II
- Công an tỉnh
- Lưu :

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 1996 về Đổi tên và chuyển đầu mối quản lý các đơnvị quản lý nhà nước và sự nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.372
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132