Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2860-QĐ/PC năm 1969 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ty cảng vụ cảng Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2860-QĐ/PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Dương Bạch Liên
Ngày ban hành: 15/10/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2860-QĐ/PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TY CẢNG VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 160-CP ngày 09 tháng 10 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ đề nghị của Phái đoàn kiểm tra của Chính phủ tại Hải Phòng và Nghị quyết cuộc họp ngày 11 tháng 08 năm 1969 của Bộ về việc sửa đổi tổ chức cảng Hải Phòng ;
Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình tổ chức quản lý của cảng Hải Phòng hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ty cảng Hải vụ cảng Phòng như sau :

1. Giám sát, kiểm tra tàu thuyền ra vào cảng chấp hành nghiêm chỉnh theo các quy định và luật lệ giao thông vận tải đường biển của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ;

2. Tổ chức việc đăng ký, kiểm tra, chứng nhận hành trình và cấp giấy phép cho các tàu thuyền ra vào cảng ;

3. Tổ chức dẫn dắt tàu thuyền ra vào cảng được an toàn ;

4. Điều động, bố trí chỗ cho các tàu thuyền chờ đợi, trú ẩn, xếp dỡ hàng hoá trong khu vực nước của cảng ;

5. Thông báo tín hiệu thời tiết cho tàu thuyền ra vào cảng được kịp thời ;

6. Quản lý việc sử dụng luồng lạch, phao, kè, cầu, bến, cảng, kiểm tra việc thực hiện những nguyên tắc quy định về vệ sinh, trật tự, an toàn luồng lạch, phao, kè, cầu, bến, cảng ;

7. Tổ chức phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu tai nạn tàu thuyền trong khu vực nước của cảng ;

8. Chủ trì các cuộc kiểm tra các tàu thuyền về tình hình an toàn, vệ sinh, trật tự, thủ tục ra vào bến cảng. Làm chủ tịch Hội đồng liên hiệp kiểm tra thay mặt giám đốc cảng giải quyết các vấn đề thuộc về các thể lệ cảng đối với tàu thuyền ra vào cảng ;

9. Tổ chức việc điều tra và xử lý các vụ tranh chấp, các vụ tai nạn gây tổn thất cho tàu thuyền xảy ra trong khu vực nước của cảng.

Điều 2. – Ty cảng vụ cảng Hải Phòng do một trưởng ty phụ trách, có hai phó ty giúp việc. Ty được sử dụng một con dấu riêng. Tổ chức và định viên cụ thể của ty hàng năm do Cục vận tải đường biển quy định.

Điều 3. – Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ty cảng vụ đã được quy định ở điều 1, ông Giám đốc cảng Hải Phòng có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các tàu thuyền ra vào cảng và các đơn vị có liên quan trong ngoài ngành thi hành nghiêm chỉnh những điều đã quy định ở trên.

Điều 4. – Các ông Giám đốc cảng Hải Phòng, Cục trưởng Cục vận tải đường biển và các ông Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Dương Bạch Liên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2860-QĐ/PC năm 1969 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ty cảng vụ cảng Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463
DMCA.com Protection Status