Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2013 chuyển Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện từ trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 276/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CẤP HUYỆN TỪ TRỰC THUỘC CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH, THUỘC SỞ Y TẾ VỀ TRỰC THUỘC UBND CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 221/TTr-SNV ngày 18/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện từ trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý kể từ ngày 01/8/2013.

Điều 2. Chuyển viên chức Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Trạm y tế cấp xã sang viên chức thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện nhưng làm việc tại UBND cấp xã và chịu sự quản lý hành chính của UBND cấp xã.

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND cấp huyện và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Thời gian xong trước ngày 01/8/2013.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chủ tịch UBND cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2013 chuyển Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện từ trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.670
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123