Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chương trình Kết hợp quân dân y từ năm 2002 đến năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 27/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 08/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: 27/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Tờ trình số 6604/TTr-BQP ngày 05 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1770/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 10 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong thực hiện chương trình Kết hợp quân dân y từ năm 2002 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Quốc phòng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

16 TẬP THỂ VÀ 10 CÁ NHÂN ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN
(Banh hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phòng Kế hoạch thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;

2. Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;

3. Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;

4. Viện Bỏng Lê Hữu Trác thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng;

5. Bệnh xá Quân dân y Đoàn KT-QP 338 thuộc Quân khu 1, Bộ Quốc phòng;

6. Bệnh viện 5 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 3, Bộ Quốc phòng;

7. Bệnh xá Quân Dân y Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4, Bộ Quốc phòng;

8. Bệnh viện 121 thuộc Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

9. Ban Quân y Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng;

10. Ban Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng;

11. Ban Quân dân y thành phố Hà Nội;

12. Ban Quân dân y tỉnh Nam Định;

13. Ban Quân dân y tỉnh Thái Nguyên;

14. Ban Quân dân y tỉnh Kiên Giang;

15. Ban Quân dân y tỉnh Đồng Nai;

16. Phòng Y tế huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

17. Đại tá Phan Hữu Linh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;

18. Đại tá Hoàng Tùng, Chủ nhiệm Quân y Quân khu 3, Bộ Quốc phòng;

19. Thượng tá Vũ Hữu Dũng, Giám đốc Bệnh viện 5 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 3, Bộ Quốc phòng;

20. Đại tá Lân Minh Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

21. Thượng tá Trần Huy Dụng, Chủ nhiệm Quân y Quân khu Thủ đô, Bộ Quốc phòng;

22. Trung tá Khổng Thế Hạnh, Trợ lý Phòng Quân y, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng;

23. Ông Hoàng Ngọc Quyền, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, Trưởng Ban Quân Dân y tỉnh Hà Giang;

24. Ông Quách Đình Thông, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, Trưởng Ban Quân Dân y tỉnh Hòa Bình;

25. Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, Trưởng Ban Quân Dân y tỉnh Quảng Trị;

26. Ông Nguyễn Văn Qua, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Hòa Bình, Ủy viên Ban Quân Dân y tỉnh hòa Bình.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chương trình Kết hợp quân dân y từ năm 2002 đến năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.391
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.78.157