Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 264-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 30/06/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 264-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 264-CP NGÀY 30-6-1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VẬT GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 35-CP ngày 9/2/1981 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Xét yêu cầu của công tác quản lý và chỉ đạo giá cả;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Hội đồng vật giá của Chính phủ.

Hội đồng Vật giá của Chính phủ là một hội đồng tư vấn, có nhiệm vụ xem xét các phương án giá thuộc danh mục do Hội đồng Chính phủ quản lý, trước khi trình Hội đồng Chính phủ quyết định.

Đối với các giá đã phân công, phân cấp cho Uỷ ban Vật giá Nhà nước, các Bộ, Tổng cục quyết định thì Hội đồng Vật giá của Chính phủ xem xét và góp ý kiến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Điều 2: Thành phần Hội đồng Vật giá của Chính phủ gồm có:

Chủ tịch Hội đồng: Phó thủ tướng Đỗ Mưới;

Các thành viên thường xuyên:

- Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước, phó chủ tịch thường trực của Hội đồng,

- Bộ trưởng Bộ Tài chính,

- Bộ trưởng, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

Các thành viên không thường xuyên (tham dự trong những phiên họp bàn các vấn đề có liên quan):

- Bộ trưởng Bộ Lao động,

- Bộ trưởng Bộ Nội thương,

- Bộ trưởng Bộ Vật tư,

- Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục quản lý ngành kinh tế kỹ thuật,

- Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam.

Điều 3: Hội đồng Vật giá của Chính phủ cần quy định chế độ sinh hoạt để bảo đảm chức năng tư vấn của Hội đồng Chính phủ và giữ bí mật về giá cả trong quá trình chuẩn bị.

Điều 4: Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các thành viên Hội đồng Vật giá của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 264-CP ngày 30/06/1981 về việc thành lập Hội đồng Vật giá của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167