Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 262/2003/QĐ-UB về đổi tên sở Tài chính - vật giá thành sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 262/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Hồ Minh Phương
Ngày ban hành: 06/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/2003/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

V/V ĐỔI TÊN SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ THÀNH SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cử Quyết định. số 208/2003/QĐ-TTg ngày 10/10/2003 của Thủ tưởng Chính phủ về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại văn bản số 1144/CV-TCVG ngày 05/11/2003 và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại tờ trình số 603/TT-TC ngày 05/11/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên Sở Tài chỉnh - Vật giá thành Sở Tài chỉnh tỉnh Bình Dương.

Điều 2: a) Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - giá cả trên địa bàn tỉnh.

Sở có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dầu và tài khoản riêng.

b) Sở do 1 Giám đốc điều hành và có từ 2- 3 Phó giám đốc giúp việc. Các chức vụ này do Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chỉnh quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Minh Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 262/2003/QĐ-UB về đổi tên sở Tài chính - vật giá thành sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


197

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64