Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/2001/BNN-TCCB-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đình Thịnh
Ngày ban hành: 19/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2001/BNN-TCCB-QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUỘC VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/1 1/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 3 6 QĐ/TCCB ngày 1 7 tháng 4 năm 1 995 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc chuyển Viện Quy hoạch và quản lý nước thành Viện Quy hoạch thuỷ lợi;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Quy hoạch thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tài chính kế toán trực thuộc Viện Quy hoạch thuỷ lợi Phòng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

Giao cho Viện trưởng Viện Quy hoạch thuỷ lợi quy định Chức năng nhiệm vụ, biên chế và làm thủ tục để bổ nhiệm (miễn nhiệm) trưởng Phó Phòng của Phòng Tài chính kế toán theo quy định hiện hành của Bộ.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ có liên quan và Viện trưởng Viện Quy hoạch thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Thịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2001/BNN-TCCB-QĐ ngày 19/03/2001 về việc thành lập Phòng Tài chính kế toán thuộc viện quy hoạch thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.633

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!