Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 253/QĐ-HĐT năm 2010 thành lập các Tiểu ban giám khảo do Chủ tịch Hội đồng thi Bộ Xây dựng ban hanh

Số hiệu: 253/QĐ-HĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Uông Đình Chất
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG THI QG SỐ 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 253/QĐ-HĐT 2010

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN GIÁM KHẢO.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-BTCTTNQG ngày 16/3/2010 của Ban Tổ chức thi tay nghề Quốc gia - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng thi Quốc gia số 3;
Căn cứ Công văn số 975/CV-BTCTTNQG ngày 22/6/2010 của Ban Tổ chức thi tay nghề Quốc gia - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận thành lập các tiểu ban giám khảo;
Theo đề nghị của các đơn vị có thí sinh tham gia dự thi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban giám khảo kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2010 đối với các nghề: Hàn, Điện dân dụng, Đường ống nước gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các Tiểu ban giám khảo có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thi theo đúng kế hoạch và quy định của Ban Tổ chức thi tay nghề Quốc gia đã ban hành;

2. Giám sát quá trình thi;

3. Căn cứ theo thang điểm quy định, đánh giá kết quả thi;

4. Tổng hợp kết quả của từng thí sinh dự thi để trình Hội đồng thi xem xét, quyết định danh sách thí sinh được tuyển chọn vào đội tuyển Quốc gia đối với các nghề nói trên.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có giám khảo và thí sinh tham gia Hội thi và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Đình Toàn ( để b/c);
- Ban Tổ chức thi tay nghề QG;
- Lưu: VP,TCCB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI QG SỐ 3
PHÓ VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Uông Đình Chất


tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 253/QĐ-HĐT năm 2010 thành lập các Tiểu ban giám khảo do Chủ tịch Hội đồng thi Bộ Xây dựng ban hanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.662
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69