Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 25/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2006/QĐ-UBND

 Pleiku, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại văn bản số 178/TT-SYT ngày 05/03/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh gồm có các ông (bà) sau:

1. Phó chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách văn hoá - xã hội), làm Trưởng ban.

2. Giám đốc Sở Y tế, làm Phó Trưởng ban thường trực.

3. Một đại diện lãnh đạo các cơ quan sau: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hoá thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban dân số gia đình & trẻ em tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, làm uỷ viên.

4. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan sau tham gia làm uỷ viên: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh có nhiệm vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia và các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình, phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện các chương trình y tế quốc gia và các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh, xây dựng chương trình thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã, xây dựng làng văn hoá - sức khỏe...tổ chức kiểm tra việc thực hiện sau khi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo đúng quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Sở Y tế, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để Ban chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Y tế.

Điều 4. Quyết định này thay thế quyết định số 1284/1998/QĐ-UB ngày 08/10/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) tại điều l chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2006/QĐ-UBND ngày 03/05/2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250