Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 241/TTG năm 1995 về việc thành lập Vụ Quản lý quỹ bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 241-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ THÀNH LẬP VỤ QUẢN LÝ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ vào Nghị định số 01/CP ngày 05 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ, Quyết định số 151/TTg ngày 12 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về tình thành sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá;
Xét đề nghị của Trưởng ban Vật giá Chính phủ và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Vụ Quản lý bình ổn giá thuộc Ban Vật giá Chính phủ để giúp Trưởng ban Vật giá Chính phủ quản lý Nhà nước về quỹ bình ổn giá.

Điều 2. Trưởng ban Vật giá Chính phủ quy định nhiệm vụ cụ thể của Vụ quản lý quỹ bình ổn giá.

Điều 3. Trưởng ban Vật giá Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 241-TTg

Hanoi, April 27, 1995

 

DECISION

TO ESTABLISH THE DEPARTMENT FOR MANAGEMENT OF THE PRICE-STABILIZING FUND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No.01-CP on the 5th of January 1993 of the Government on the tasks, powers and organization of the Government Pricing Commission; and Decision No.151-TTg on the 12th of April 1993 of the Prime Minister on the establishment, use and management of the price-stabilizing fund;
At the proposals of the Chairman of the Government Pricing Commission and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES :

Article 1.- To establish the Department for Management of the Price-Stabilizing Fund and place it under the Government Pricing Commission with the duty of assisting the Chairman of the Government Pricing Commission to exercise State management of the Price-Stabilizing Fund.

Article 2.- The Chairman of the Government Pricing Commission shall set the concrete tasks for the Department for Management of the Price-Stabilizing Fund.

Article 3.- The Chairman of the Government Pricing Commission, the Ministers, the Heads of the ministerial level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the provinces and cities directly under the Central Government, are responsible for the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/TTG năm 1995 về việc thành lập Vụ Quản lý quỹ bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36