Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2407/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 13/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày13 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ncLuậtTchcHộiđồngnhândânvàỦybannhândânngày26 tháng 11 năm 2003;

CăncứQuyếtđịnhs6066/QĐ-UBNDngày29tháng12năm2006của ChủtịchỦybannhândânthànhphốvềkintoànBanChỉđạoCảicáchhành chính thành phố HChí Minh;

CăncứQuyếtđịnhs2485/QĐ-UBNDngày07tháng6năm2007của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt động ca Ban Chỉ đo Cải cáchhành chính thành phố;

XétđềnghịcaGiámđốcSởNộivụtạiTtrìnhs286/TTr-SNVngày 25 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay đi thành viên Ban chỉ đạo Ci cách hành chính thành phố, như sau:

1.ÔngHaNgcThuận,yviênBanThườngvụThànhy,PhóChủ tịchỦybannhândânthànhphố,PhóTrưởngbanThườngtrựcBanChỉđạo, thayông Lê Minh Trí,chuyn công tác khác.

2.ÔngTrươngVănLắm,GiámđốcSởNộivụ,PhótrưởngbanBanChỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, thayông Đng Công Luậnđãnghỉ hưu.

CácthànhviênkháccủaBanChỉđạoCicáchhànhchínhgiữnguyên theoQuyếtđịnhs6066/QĐ-UBNDngày29tháng12năm2006củaChủtịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo Ci cách hành chính thànhphốHồChíMinh,Quyếtđịnhs3033/QĐ-UBNDngày19tháng6năm 2009củaChủtịchybannhândânthànhphốvềthayđổibsungthành viênBanchỉđạoCicáchhànhchínhthànhphốQuyếtđịnhs5617/QĐ- UBND ngày22 tháng11 năm 2011 của Chủtịch Ủyban nhân dân thành phố về thayđổi thành viênBan chỉ đo Ci cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định nàycó hiu lựckể từngàyký.

Điều3.ChánhVănphòngỦybannhândânthànhphố,GiámđốcSNội vụ,Thủtrưởngcács-ngànhthànhphố,ChủtịchỦybannhândâncácquận- huyện,vàcácthànhviênBanChỉđạoCicáchhànhchínhthànhphốcác Ông có tên tại Điu 1chịu trách nhim thihành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
-NĐiều 3;
-Thường trực Thành y;
-Thường trực HĐNDthành phố;
-TTUB:CT, các PCT;
-yban MTTQ VNTPvà cácĐoàn thể;
-Văn phòng Thành y và các Ban Thành y;
-Các Ban HĐNDthành phố;
-Sở Nộivụ (3b);
-VPUB:CácPVP;cácPng CV;
-Lưu:VT, (VX/Nh) D.

CHỦ TỊCH
LêHoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.431
DMCA.com Protection Status