Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2405/QĐ-BCT năm 2015 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương

Số hiệu: 2405/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2405/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 833/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2014 về việc đồng chí Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương nghỉ hưu; số 135/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2015 về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quốc Vượng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương tại Quyết định số 1369/QĐ-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ, như sau:

1. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

- Trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công Thương.

- Trực tiếp chỉ đạo Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực.

- Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phó Trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

- Thôi nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo 127/TW và Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

2. Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú

Tổng Thư ký Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

3. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

- Thôi chỉ đạo tổng hợp chung về công tác công thương địa phương, kinh tế tập thể; thôi trực tiếp chỉ đạo Cục Công nghiệp địa phương.

- Thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương và Thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của Chính phủ.

4. Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

- Phụ trách công tác phòng chống tội phạm, công tác thanh niên, đoàn thể, dân vận.

- Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm) Ban Kinh tế Trung ương.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ.

5. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

- Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Phi, Tây Á và Nam Á.

- Trực tiếp chỉ đạo Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á và Nam Á.

- Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, làm Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với các nước Châu Phi, Tây Á và Nam Á.

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương.

- Thôi nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW.

6. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

- Phụ trách và chỉ đạo ngành khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, công tác kế hoạch, phòng chống cháy, nổ và an toàn; giúp Bộ trưởng chỉ đạo ngành dầu khí. Thôi chỉ đạo ngành điện, hóa chất.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương; thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thôi phụ trách Cục Hóa chất; thôi chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

- Trưởng ban phòng chống cháy, nổ và an toàn Bộ Công Thương.

- Phó Trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công Thương.

7. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

- Phụ trách và chỉ đạo ngành điện, công nghiệp hóa chất.

- Chỉ đạo tổng hợp chung công tác công thương địa phương, kinh tế tập thể.

- Chỉ đạo công tác quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng, chống lụt bão; bảo vệ sức khỏe - y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường các nước Liên minh Kinh tế Á - Âu (hiện tại gồm Liên bang Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Ác-mê-ni-a và Cư-rơ-gư-xtan).

- Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh Tây Nguyên, gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Cục Công nghiệp địa phương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

- Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công Thương và là thành viên Ban chỉ đạo Chính phủ về phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của Chính phủ.

- Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

- Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, làm Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ với Liên bang Nga.

- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng, của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận của Quyết định số 1369/QĐ-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Điều 3. Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở Công Thương;
- Công đoàn Công Thương VN;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2405/QĐ-BCT năm 2015 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.795
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69