Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 238/1998/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 238/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 238/1998/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 và các văn bản khác của Chính phủ.

2. Chỉ đạo việc thẩm định và đề xuất các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách, giải pháp đặc thù cho việc phát triển các khu đô thị mới và các khu vực khác của thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan khác; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ hoặc được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu đô thị mới theo quy định của Chính phủ.

5. Được mời hoặc thuê các tổ chức, các chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn về những dự án quan trọng trong quá trình chỉ đạo; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện quy hoạch, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

6. Báo cáo thường kỳ và đột xuất lên Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thành viên Ban chỉ đạo gồm có:

Trưởng Ban: ông Ngô Xuân Lộc, Phó Thủ tướng Chính phủ

Phó trưởng Ban thường trực: ông Võ Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Phó trưởng Ban: ông Nguyễn Mạnh Kiểm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên:

1. Ông Nguyễn Tấn Mẫn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

2. Ông Phan Trung Kiên, Thiếu tướng Tư lệnh Quân khu 7,

3. Bà Đỗ Ngọc Trinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

4. Ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

5. Ông Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

6. Ông Lê Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp,

7. Ông Phạm Hồng Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

8. Ông Võ Hồng Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

9. Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

10. Ông Võ Hồng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

11. Ông Nguyễn Tôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

12. Ông Thang Văn Phúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

13. Ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

14. Ông Chu Văn Thỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

15. Ông Lê Văn Năm, Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Bộ máy làm việc của Ban chỉ đạo gồm Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo.

Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo do Trưởng Ban phân công.

Văn phòng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong quan hệ công tác, có biên chế do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định và được tổng hợp thêm vào biên chế của thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí trụ sở và phương tiện làm việc của Văn phòng Ban chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách Nhà nước cấp và được tổng hợp vào ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo do Trưởng Ban quy định.

Điều 4. Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 238/1998/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status