Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 223/1998/QĐ-BNN/TCCB sáp nhập Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 vào Ban quản lý dự án thuỷ lợi 416 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 223/1998/QĐ-BNN/TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Quang Hà
Ngày ban hành: 31/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 223/1998/QĐ-BNN/TCCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI 417 VÀO BÀN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI 416

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Căn cứ nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ " về việc ban hành điều lệ Quản lý đầu tư và Xây dựng"
- Căn cứ quyết định của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phiên họp ngày 3,4 tháng 12 năm 1998 về công tác Tổ chức cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản và Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sáp nhập Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 vào Ban quản lý dự án thuỷ lợi 416, có trụ sở đóng tại số 11 Xô viết nghệ tĩnh, phường 17 quận Bình thạnh. TP HCM.

Điều 2.

1. Ông Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng đầy đủ cho ông Giám đốc Ban quản lý dự án 416 các công việc sau đây:

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu của các công trình đã hoàn thành và công trình đang thực hiện do ban 417 quản lý.

- Bàn giao toàn bộ tài sản gồm : cơ sở vật chất trang thiết bị và phương tiện làm việc của ban 417.

- Bàn giao toàn bộ các công tác tổ chức cán bộ và hồ sở cán bộ của Ban từ trước đến này.

- Khoá sổ kế  toán bàn giao đây đủ sổ sách. Chứng từ kế toán và tài khoản cho Ban quản lý dự án 416 và chấm dứt hoạt động con dấu của Ban quản lý dự án 417 kể từ khi có quyết định này.

2. Ông giám đốc Ban quản lý dự án thuỷ lợi 416 có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ công việc lãnh đạo, quản lý và giải quyết các tồn tại của Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417.

3. Quyết định sáp nhập này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng bộ. Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ. Vụ trưởng vụ đầu tư xây dựng cơ bản. vụ trưởng vụ tài chính kế toán, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc bộ. Giám đốc Ban quản lý dự án 416 và Q.Giám đốc Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quang Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/1998/QĐ-BNN/TCCB sáp nhập Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 vào Ban quản lý dự án thuỷ lợi 416 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219