Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 222/1998/QĐ-BNN/TCCB về việc chuyển giao Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Tân tạo trực thuộc phân viện khoa học lâm nghiệp nam bộ thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam cho thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 222/1998/QĐ-BNN/TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 31/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 222/1998/QĐ-BNN/ TCCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP TÂN TẠO THUỘC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM CHO THÀNH PHỐ HCM QUAN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Căn cứ Công văn số 4175/CV-UB-KT ngày 27/10/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị chuyển giao Trạm Thực nghiệm Tân Tạo cho Thành phố HCM.
Căn cứ ý kiến thoả thuận giữa đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với UBND thành phố HCM tại cuộc họp trong cacs ngày 16, 17, 18/6/1998 và văn bản số 2440 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/VP ngày22/6/1998 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 1998 của thành phố HCM, trong đó việc chuyển giao khu thực nghiệm Tân Tảo cho Thành phố.
Xét đề nghị của Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chuyển giao Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Tân tạo trực thuộc phân viện khoa học lâm nghiệp nam bộ thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam cho thành phố HCM quản lý.

Điều 2: Giao cho Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức bàn giao nguyên trạng. đất đai. Tài sản. cơ sở vật chất. Lao động... hiện có của trạm cho thành phố quản lý.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng. Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ,Viện trưởng viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam và Phân viện trưởng Phân viện khoa học Nam bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 222/1998/QĐ-BNN/TCCB về việc chuyển giao Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Tân tạo trực thuộc phân viện khoa học lâm nghiệp nam bộ thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam cho thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236