Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/QĐ-BCĐ năm 2008 về việc cử Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW do Trưởng Ban Chỉ đạo 127/TW ban hành

Số hiệu: 21/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo 127-TW Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO 127TW
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/QĐ-BCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 127/TW

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001;
Căn cứ Quyết định số 0820/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ;
Theo đề nghị của Phụ trách Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử Ông Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng Bộ Công thương giữ chức Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127/TW).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo 127/TW, Phụ trách Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Công thương và Ông Nguyễn Cẩm Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/cáo)
- PTT Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; (để b/cáo)
- PTT Chính phủ Hoàng Trung Hải; (để b/cáo)
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ 127 các tỉnh, TP trực thuộc TW.
- Lưu VT, CQTT(05).

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỞNG BAN
Vũ Huy Hoàng

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/QĐ-BCĐ năm 2008 về việc cử Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW do Trưởng Ban Chỉ đạo 127/TW ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251