Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

" VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ chương trình số 06/CTr-TU ngày 06/3/1997 của Thành uỷ Hà Nội về việc thực hiện cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UB ngày 10/4/1995 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ dạo cải cách hành chính Thành phố;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Hà Nội, gồm:

1- Ông Hoàng Văn Nghiên, Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban.

2- Ông Phan Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực.

3- Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Phó Trưởng ban.

4- Ông Lê Anh Hào, Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội - Phó Trưởng ban.

5- Ông Lê Quang Nhuệ, Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố Hà Nội - Uỷ viên thường trực.

6- Ông Hoàng Kim Trung, Cháng văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - Uỷ viên.

7- Ông Nguyễn Vĩnh Oánh, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - Uỷ viên.

* Giúp việc cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố có Tổ công tác chuyên viên chuyên trách do Uỷ viên thường trực phụ trách (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cải cách hành chính trong ĩnhc vực công tác và ngành đã được phân công phụ trách theo quyết định phân công công tác số: 07/2000/QĐ-UB ngày 28/01/2000.

Điều 3: Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Ban, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Chính phủ và của Thành uỷ Hà Nội về cải cách hành chính, kiểm tra đôn đốc thực hiện của các cấp, các ngành hàng tháng tổng hợp báo cáo Thường vụ Thành uỷ, Chính phủ về kết quả thực hiện.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và các ông, bà có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2000/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224