Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 209/1998/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 209/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 209/1988/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng Thủ đô Hà Nội giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác quy hoạch và xây dựng Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 và các văn bản khác của Chính phủ.

2. Chỉ đạo việc thẩm định và đề xuất các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, giải pháp đặc thù cho việc phát triển các khu đô thị mới và các khu vực khác của Thủ đô Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan khác; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ hoặc được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng Thủ đô, đặc biệt là khu đô thị mới Hà Nội theo quy định của Chính phủ.

5. Được mời hoặc thuê các tổ chức, các chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn về những dự án quan trọng trong quá trình chỉ đạo; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng Thủ đô, đặc biệt là quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Hà Nội.

6. Báo cáo thường kỳ và đột xuất lê Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng Thủ đô.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm có:

Trưởng ban: Ông Ngô Xuân Lộc, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó trưởng ban thường trực: Ông Hoàng Văn Nghiên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Mạnh Kiểm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các uỷ viên:

1. Ông Lê Ngọc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

2. Ông Phạm Văn Tánh, Thiếu tướng Tư lệnh Quân khu Thủ đô,

3. Ông Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

4. Ông Phạm Văn Trọng, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

5. Ông Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

6. Ông Lê Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp,

7. Ông Vũ Trọng Hồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

8. Ông Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

9. Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

10. Ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

11. Ông Nguyễn Tôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

12. Ông Thang Văn Phúc, Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

13. Ông Đỗ Quế Lượng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

14. Ông Chu Văn Thỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

15. Ông Nguyễn Lân, Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội.

Điều 3. Bộ máy làm việc của Ban Chỉ đạo gồm Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công

Văn phòng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quan hệ công tác, có biên chế do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định và được tổng hợp thêm vào biên chế của thành phố Hà Nội.

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí trụ sở và phương tiện làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước cấp và được tổng hợp vào ngân sách của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định.

Điều 4. Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng Thủ đô Hà Nội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 209/1998/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status