Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 204/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế mở ở Chu Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 204/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 204/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 204/1999/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai; theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai gồm các thành viên sau đây :

1. Trưởng ban : Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

2. Các thành viên :

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ trưởng Bộ Tài chính,

- Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

- Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam,

- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

3. Mời một đồng chí Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tham gia thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) có quyền hạn, nhiệm vụ sau đây :

1. Chỉ đạo việc soạn thảo đề án khả thi xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai để Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình xin ý kiến Bộ Chính trị và ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Trên cơ sở đề án được duyệt, chỉ đạo việc quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết; tổ chức phân công, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng thể chế hành chính - kinh tế và các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư áp dụng cho Khu kinh tế mở Chu Lai để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định; xây dựng quy chế quản lý đối với Khu kinh tế mở Chu Lai trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chuẩn bị triển khai Đề án Khu kinh tế mở Chu Lai (quy định tại Điều 4 Quyết định này).

4. Ban chỉ đạo có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện công việc và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh vượt thẩm quyền của các Bộ, ngành và Ban chỉ đạo.

5. Nghiên cứu việc xây dựng các Đặc khu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Điều 3. Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam làm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo; giúp việc cho Ban chỉ đạo có tổ công tác nằm trong Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam do Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam bố trí.

Quy chế làm việc cụ thể của Ban chỉ đạo do Trưởng ban quyết định.

Điều 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam sau khi tham khảo ý kiến Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập cơ quan quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế mở Chu Lai theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thành lập Ban chuẩn bị triển khai Đề án Khu kinh tế mở Chu Lai để giúp ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chuẩn bị các nội dung về quy hoạch phát triển, xây dựng và quản lý Khu kinh tế này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 48/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ nghiên cứu Đặc khu kinh tế tại Việt Nam.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban chỉ đạo Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế mở ở Chu Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.786
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174