Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 203/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Số hiệu: 203/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 203/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

STT

Tên loại văn bản

Cơ quan soạn thảo, trích yếu dự thảo văn bản

Dự kiến thời gian trình

Sở Xây dựng

1

Chỉ thị

Về việc tăng cường nâng cao chất lượng hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

Quý II/2013

2

Chỉ thị

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý III/2013

3

Quyết định

Về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, tài sản, vật kiến trúc của các cá nhân, hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý IV/2013

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Chỉ thị

Về việc tăng cường chỉ đạo triển khai tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tháng 4/2013

5

Chỉ thị

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

Tháng 8/2013

Sở Nội vụ

6

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Quý I/2013

7

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

Tháng 3/2013

8

Chỉ thị

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Tháng 4/2013

9

Quyết định

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức cấp xã

Tháng 4/2013

10

Quyết định

Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong công tác quản lý về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tháng 11/2013

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

11

Quyết định

Về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2013 - 2015

Quý I/2013

12

Quyết định

Về việc phê duyệt Danh mục nghề và điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số: 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý I/2013

13

Chỉ thị

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Quý II/2013

14

Quyết định

Về việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020

Tháng 6/2013

15

Quyết định

Về việc hỗ trợ thù lao cho công tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn bản tổ phố thực hiện thí điểm các mô hình thuộc chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em

Tháng 6/2013

Sở Y tế

16

Quyết định

Về việc phê duyệt dự án xây dựng hệ thống chất thải y tế cho các cơ sở y tế công lập đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường

Quý II/2013

Vườn quốc gia Ba Bể

17

Quyết định

Về việc thí điểm mô hình khách du lịch chi trả “Dịch vụ môi trường rừng” tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Tháng 3/2013

Sở Tư pháp

18

Chỉ thị

Về việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh

Quý I/2013

19

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 2093/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp, trưởng phòng, phó trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý I/2013

20

Chỉ thị

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Quý II/2013

21

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh

Quý II/2013

22

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh

Quý II/2013

Sở Tài nguyên và Môi trường

23

Quyết định

Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

Quý II/2013

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.994

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91