Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2011/QĐ-BYT năm 2003 về thành lập Ban chuẩn bị dự án tiếp cận thuốc điều trị AIDS ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2011/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 13/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2011/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHUẨN BỊ DỰ ÁN TIẾP CẬN THUỐC ĐIỀU TRỊ AIDS Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2003/CT-TTg ngày 24/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chuẩn bị xây dựng dự án tiếp cận thuốc điều trị AIDS ở Việt Nam gồm các Ông, Bà có tên, chức danh sau đây:

1. GS. TSKH. Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Y tế : Trưởng Ban

2. TS. Trịnh Quân Huấn, Vụ trưởng Vụ YTDP : Phó Trưởng ban TT

3. Ths. Trần Công Kỷ, Cục trưởng Cục QL Dược Việt Nam : Phó Trưởng ban

4. GS. TSKH. Lê Đăng Hà, Viện trưởng Viện YHCBLSNĐ : Phó Trưởng ban

5. TS. Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị : Ủy viên

6. BS. CNL. Trịnh Thị Lê Trâm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế : Ủy viên

7. PGS. TS. Nguyễn Đức Hiền, Phó Viện trưởng Viện YHLSCBNĐ : Ủy viên

Giúp việc cho Ban chuẩn bị dự án tiếp cận thuốc điều trị AIDS ở Việt Nam là Tổ thư ký gồm các thành viên sau:

1. TS. Nguyễn Thanh Long, Chuyên viên Vụ YTDP : Tổ trưởng

2. TS. Phạm Thị Bình Minh, Chuyên viên Cục QL Dược Việt Nam : Tổ phó

3. LS. Nguyễn Huy Quang, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế : Thành viên

4. Ths. Nguyễn Văn Kính, Chuyên viên Vụ YTDP : Thành viên

5. BS. Nguyễn Văn Khảm, Chuyên viên Vụ Điều trị : Thành viên

6. BS. Phan Thị Thu Hương, Chuyên viên Vụ YTDP : Thành viên

7. TS. Phạm Đức Mạnh, Cán bộ Vụ YTDP : Thành viên

Điều 2. Ban chuẩn bị dự án có nhiệm vụ:

1. Xây dựng dự án tiếp cận thuốc điều trị AIDS ở Việt Nam và trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Làm các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật về ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Thường trực Ban chuẩn bị đặt tại Ban AIDS Vụ Y tế dự phòng. Kinh phí xây dựng dự án được sử dụng trong kinh phí phòng chống AIDS và các nguồn viện trợ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban chuẩn bị dự án sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng của các Vụ: Vụ Y tế dự phòng, Vụ Pháp chế, Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu YTDP, Pháp chế;
- Lưu trữ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Trần Thị Trung Chiến

 

THE MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 2011/QD-BYT

Ha Noi,  June 13, 2003

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE COMMITTEE FOR THE PREPARATION OF THE ACCESS TO AIDS DRUG TREATMENT IN VIETNAM PROJECT

THE MINISTER OF HEALTH

- Based on Decree No. 68/CP on 11 October 1993 of the Government defining the function, responsibility, authority and the framework of organization of the Ministry of Health;
- Based on Decision No. 61/2000/QD-TTg on 5 June 200A of the Prime Minister on the establishment of the National Committee for the Prevention and Control of AIDS, Addiction and Prostitution;
- Based on Directive No. 02/2003/CT-TTg on 24 February 2003 of the Prime Minister on strengthening HIV/AIDS prevention and control;
- As suggested by the chairman of the Preventive Medicine Administration - Ministry of Health:

HEREBY DECIDES:

Article 1: To establish the Committee for the Preparation of the Access to AIDS Drug

Treatment in Viet Nam Project which comprises of the following persons:

1. Professor Pham Manh Hung, Ph.D., Deputy Minister of Health: Chairman

2. Trinh Quan Huan, Ph.D., Chairman of the Preventive Medicine Administration: Vice Chairman (standing)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2011/QĐ-BYT ngày 13/06/2003 về thành lập Ban chuẩn bị dự án tiếp cận thuốc điều trị AIDS ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151