Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 21/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ I VÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ II VỀ CỤC KIỂM LÂM QUẢN LÝ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ nghị số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm lâm;
Căn cứ quyết định số 1271/NN-TCCB-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ văn bản số 20/BCS/TB ngày 11/3/2002 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Nghị quyết của Ban cán sự về công tác tổ chức cán bộ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Cục Kiểm lâm quản lý.

Điều 2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ căn cứ vào chức năng, nghiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II xây dựng phương án tổ chức của các Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm lâm trình Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức - Cán bộ, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch và quy hoạch, Đầu tư xây dựng cơ bản và các Cục, Vụ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn việc chuyển giao theo đúng Quyết định này, phù hợp với các quy định quản lý của Nhà nước hiện hành và giải quyết những tồn đọng khi chuyển giao Trung tâm, đồng thời phối hợp với Cục Kiểm lâm để xét duyệt trình Bộ giao chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí đảm bảo các hoạt động bình thường của các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ ghi ở Điều 3, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2002/QĐ-BNN ngày 21/03/2002 về việc chuyển giao Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II về Cục Kiểm lâm quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!