Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 195/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 195/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích, gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ nhiệm Chương trình: Bộ trưởng Bộ Y tế;

2. Phó Chủ nhiệm thường trực Chương trình: Thứ trưởng Bộ Y tế,

3. Phó Chủ nhiệm Chương trình: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

4. Các Uỷ viên:

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam;

- Uỷ viên thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Điều 2.

Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tại nạn, thương tích có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng Kế hoạch hành động phòng, chống tại nạn, thương tích của các Bộ, ngành

2. Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích của các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 3.

Chế độ làm việc:

1. Ban Chủ nhiệm Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận giúp việc kiêm chức đặt tại Bộ Y tế.

2. Chủ nhiệm Chương trình quy định quy chế làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm.

Điều 4.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 195/2001/QĐ-TTg ngày 26/12/2001 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.838

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!