Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại lại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1937/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1937/-UBND

Hà Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI LẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14 ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Kết luận số 384-KL/BCSĐ ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phiên họp ngày 19 tháng 10 năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 865/TTr-BTCNV ngày 13 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại lại 27 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và có biến động về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính, cụ thể như sau:

1. Các xã, phường, thị trấn loại I (26 đơn vị):

a) Huyện Đồng Văn: Xã Sủng Trái;

b) Huyện Mèo Vạc: Xã Lũng Pù, xã Niêm Tòng, xã Cán Chu Phìn, xã Khâu Vai;

c) Huyện Yên Minh: Xã Mậu Duệ, xã Sủng Thài, xã Lao và Chải, thị trấn Yên Minh;

d) Huyện Quản Bạ: Xã Thanh Vân;

đ) Huyện Bắc Mê: Xã Minh Ngọc, xã Giáp Trung;

e) Thành phố Hà Giang: Xã Phương Độ, xã Phương Thiện, phường Minh Khai;

g) Huyện Vị Xuyên: Xã Phú Linh, xã Đạo Đức, xã Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên;

h) Huyện Bắc Quang: Xã Việt Vinh, xã Vĩnh Hảo;

i) Huyện Quang Bình: Xã Tân Trịnh, xã Tân Bắc, xã Vĩ Thượng, xã Xuân Giang;

k) Huyện Xín Mần: Xã Trung Thịnh (do sáp nhập theo Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14).

2. Xã loại II (01 đơn vị): Xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì (do sáp nhập theo Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14).

Các xã, phường, thị trấn còn lại thực hiện theo Quyết định số 4277/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn; Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 4277/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh; Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

3. Sau khi phân loại lại 27 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, tỉnh Hà Giang có:

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại I: 82 đơn vị;

b) Đơn vị hành chính cấp xã loại II: 111 đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TTr. Tỉnh uỷ;
- TTr. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, CVNCTH, Trung tâm TT-CB;
- Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại lại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220