Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2013 phân công cơ quan, đơn vị trực tiếp giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1883/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 11/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2015;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Báo cáo số 105/BC-BDT, ngày 04/12/2013 về Kết quả giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2013 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các cơ quan, đơn vị trực tiếp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2014-2020 như sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị được phân công có nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Giao cho Ban Dân tộc hướng dẫn nội dung và phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân công, UBND các huyện có xã đặc biệt khó khăn tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và các đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP THAM GIA GIÚP ĐỠ CÁC XÃ ĐBKK GIAI ĐOẠN 2014-2020
(Kèm theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Huyện/xã được giúp đỡ

Tên đơn vị giúp đỡ

Ghi chú

I

Huyện Sơn Động

 

 

1

Xã Phúc Thắng

- Bộ Tư lệnh Quân Đoàn II.

- Công ty Xi măng Hương Sơn.

 

2

Xã Vĩnh Khương

- Sở Kế hoạch & Đầu tư, các đơn vị trực thuộc.

- Báo Bắc Giang.

 

3

Xã Lệ Viễn

- Tỉnh hội Phụ nữ;

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang.

 

4

Xã An Bá

- Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc

 

5

Xã Chiên Sơn

- Ngân hàng Đầu tư & Phát triển;

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

6

Xã Cẩm Đàn

- Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc.

 

7

Xã Hữu Sản

- Điện Lực Bắc Giang.

- Sư Đoàn 3 - Quân khu I.

 

8

Xã An Lạc

- Sở Nông nghiệp & PTNT, các đơn vị trực thuộc.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Các đơn vị trực thuộc.

 

9

Xã Dương Hưu

- UBND Thành phố Bắc Giang.

- Tỉnh đoàn Thanh niên

 

10

Xã Giáo Liêm

- Sở Tài chính;

 

11

Xã Vân Sơn

- Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT

 

12

Xã Thạch Sơn

- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

 

13

Xã Thanh Luận

- Công ty TNHH MTV 45 - TCT Đông Bắc

 

14

Xã Tuấn Mậu

- Công ty Nhiệt điện huyện Sơn Động

 

15

Xã Quế Sơn

- Sở Văn hoá - Thể thao - Du Lịch và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc.

 

II

Huyện Lục Ngạn

 

 

1

Xã Sa Lý

- Công an tỉnh;

 

2

Xã Phong Vân

- Bưu điện tỉnh;

- Công ty TNHH Việt Thắng.

 

3

Xã Tân Sơn

- Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.

- Công ty Phát triển nhà & Đô thị Bắc Giang.

 

4

Xã Phong Minh

- Ban Dân tộc tỉnh;

- Cục thuế Bắc Giang.

 

5

Xã Cấm Sơn

- Sư Đoàn 3 - Quân khu I.

- Hội Nông dân tỉnh

 

6

Xã Sơn Hải

- Điện lực tỉnh Bắc Giang;

- Đài PT-TH tỉnh.

 

7

Xã Hộ Đáp

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang

 

8

Xã Kim Sơn

- Ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Giang;

- Trường Bắn Quốc gia khu vực I.

 

9

Xã Đèo Gia

- Sở Thông tin - Truyền thông.

 

10

Xã Tân Lập

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

- Bộ Tư lệnh Quân Đoàn II.

 

11

Xã Phú Nhuận

- Sở Ngoại Vụ;

- Công Ty cổ phần xây dựng số 1 Bắc Giang.

 

12

Xã Kiên Lao

- VNPT Bắc Giang;

- Bộ Tư lệnh Quân Đoàn II.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

III

Huyện Lục Nam

 

 

1

Xã Trường Giang

- Sở Nội vụ

 

2

Xã Lục Sơn

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh.

 

3

Xã Bình Sơn

- Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc.

- Viettel Bắc Giang.

 

4

Xã Vô Tranh

- Sở Khoa học - Công nghệ và các đơn vị trực thuộc;

- Công ty Cổ phần May Bắc Giang.

 

5

Xã Trường Sơn

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

- Bộ Tư lệnh Quân Đoàn II.

- Sư Đoàn 365- Phòng không, không quân.

 

IV

Huyện Yên Thế

 

 

1

Xã Đồng Tiến

- Cục Thống kê Bắc Giang.

- Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hóa chất Hà Bắc;

 

2

Xã Đồng Hưu

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 

3

Xã Canh Nậu

- Sở Tài nguyên & Môi trường, các đơn vị trực thuộc.

- Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Giang - BN.

 

4

Xã Tiến Thắng

- Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

- Liên Đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang;

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2013 phân công cơ quan, đơn vị trực tiếp giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17