Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1856/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1856/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1856/QĐ-UBND

Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN THUỘC DIỆN NỘP LƯU HỒ SƠ TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 bao gồm 43 cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

Điều 2. Trung tâm Lưu trữ tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn về việc quản lý tài liệu của các cơ quan có tên trong Điều 1 để thu thập được đầy đủ tài liệu lưu trữ có giá trị, phản ánh trọn vẹn các mặt hoạt động của Tỉnh.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1698/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 1999 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC DIỆN NỘP LƯU HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

Mã phông

Tên cơ quan

Ghi chú

A. CÁC CƠ QUAN ĐẶC THÙ

1

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh

 

2

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

 

3

Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

 

B. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

4

Sở Công Thương

 

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

6

Sở Giao thông Vận tải

 

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

8

Sở Khoa học và Công nghệ

 

9

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

10

Sở Ngoại vụ

 

11

Sở Nội vụ

 

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

13

Sở Tài chính

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

15

Sở Thông tin và Truyền thông

 

16

Sở Tư pháp

 

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

18

Sở Xây dựng

 

19

Sở Y tế

 

20

Thanh tra tỉnh

 

21

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

 

22

Văn phòng UBND tỉnh

 

23

Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh

 

24

Ban Quản lý Dự án Sông Hương

 

25

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

 

26

Nhà Xuất bản Thuận Hóa

 

27

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

 

28

Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh

 

29

Trung tâm Festival Huế

 

30

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

 

31

Trường Cao đẳng Sư phạm

 

32

Trường Cao đẳng Y tế

 

33

Viện Quy hoạch xây dựng

 

C. CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

34

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

35

Bưu điện Thừa Thiên Huế

 

36

Cục Thống kê tỉnh

 

37

Cục Thuế Thừa Thiên Huế

 

38

Điện lực Thừa Thiên Huế

 

39

Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

40

Ngân hàng Nhà nước

 

41

Toà án Nhân dân

 

42

Viện Kiểm sát Nhân dân

 

43

Viễn thông Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1856/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239