Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 185-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Đặng Thi
Ngày ban hành: 14/05/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 185-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1981 ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HÀ TUYÊN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua ngày 18-12-1980;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội ngày 18-12-1980 quy định một số điểm về thi hành Hiến pháp;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà tuyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Mèo Vạc, Quản Bạ, Vị xuyên, Hoàng Xu Phì, Xín Mần thuộc tỉnh Hà Tuyên như sau:

1. Huyện MèoVạc: tách hai xóm Lùng Sư và Thèn Sư của Xín Cái để sáp nhập vào xã Thượng Phùng cùng huyện.

2. Huyện Quản Bạ: Sáp nhập xã Nghĩa Hoà và xã Nghĩa Thuận thành một xã lấy tên xã Nghĩa Thuận.

3. Huyện Vị Xuyên:

a. Giải thể xã Thanh Hương và sáp nhập các xóm của xã Thanh Hương vào các xã cùng huyện như sau:

- Xóm Nậm Tâm, Nậm Lặn sáp nhập vào xã Thanh Đức;

- Xóm Cù Gì Phùng sáp nhập vào xã Xín Chải.

b. Tách xóm Nậm Ngặt của Xã Thanh Đức và thôn Pin, xóm Lùng Đoóc của xã Phường Tiến để sáp nhập vào xã Thanh Thuỷ cùng huyện;

c. Tách xóm Tà Ván của xã Lao Chải để sáp nhập vào xã Xín Chải cùng huyện.

4. Huyện Hoàng Xu Phì:

a. Tách các xóm Cao Sơn Thượng, Cao Sơn Hạ của xã Thàng Tín cà các xóm Cốc Cái, Nậm Rể 2 của xã Thèn Chu Phìn để sáp nhập vào xã Pố Lồ cùng huyện;

b. Tách xóm Phù Lùng của xã Pố Lồ để sáp nhập vào xã Vinh Quang cùng huyện.

5. Huyện Xín Mần:

a. Sáp nhập xã Pốc Pài và xã Pà Vầy Sử thành một xã lấy tên là xã Pà Vầy Sử;

b. Sáp nhập xã Xín Mần và xã Thèn Phàng thành một xã lấy tên là xã Xín Mần;

c. Sáp nhập các xã Bản Máy, Bản Pắng, Bản Phùng thành một xã lấy tên là xã

d. Tách xóm Sin Thờ Lá của xã Pà Vầy Sử để sáp nhập vào xã Chi Cà cùng huyện;

e. Tách các hợp tác xã Đống Chế, Thắng Lợi của xã Bản Phùng và hợp tác xã sui Thâu của xã Bản Dúi để sáp nhập vào xã Nàn Xỉn cùng huyện.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185-CP ngày 14/05/1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.310

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117